Haluamme SOLilla kehittää toimintaamme ja muotoilla palvelujamme entistä kestävämmäksi ja vastuullisemmaksi asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet huomioiden. Vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa SOLissa yrityksen liiketoimintaa tukevaa, omaehtoista vastuullisuutta, joka määräytyy yrityksen arvojen ja tavoitteiden perusteella ottaen huomioon keskeiset sidosryhmät. SOL edellyttää myös yhteistyökumppaneiltaan ja alihankkijoiltaan eettisten ohjeiden noudattamista.

SOLin toimintaa ohjaavat arvot, joissa taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu ovat keskeisiä. Jokainen SOLin työntekijä sitoutuu työssään toteuttamaan arvojamme:

  • Aurinkoisen tyytyväinen asiakas, Iloinen työn tekeminen, Arkiluovuus, Yrittäjyys ja Luotettavuus

SOLissa uskomme, että jokainen ihminen haluaa tehdä työnsä hyvin ja onnistua. Kannustamme itsenäisyyteen ja vastuunottoon.  Jokaisen solilaisen tulee toimia vastuullisesti suhteessa sidosryhmiimme. SOLin vastuullisuus kattaa kaikki sidosryhmät: asiakkaat, henkilöstön, omistajat, alihankkijat, yhteistyökumppanit, viranomaiset, omat toimialat ja niiden järjestöt, median ja yhteistyön yleishyödyllisten järjestöjen kanssa.

Nämä pelisäännöt ovat osa SOLin Vastuullisuusraporttia. Pelisääntöjä noudatetaan kaikissa SOLin kotimaisissa ja ulkomaisissa yhtiöissä. Vastuu pelisääntöjen noudattamisesta on jokaisella solilaisella. Esihenkilöiden tehtävänä on valvoa näiden ohjeiden noudattamista.