Huolehdimme monipuolisista ja korkean hygieniatason kohteiden kuten sairaaloiden, terveyskeskusten, lääkärikeskusten ja hoivakotien siivouksesta ja puhtaudesta tarjoten viihtyisän ja turvallisen ympäristön asiakkaille, henkilökunnalle ja vierailijoille. Puhtaanapidolla on tärkeä rooli potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Puhtaus onkin turvallisen ja laadukkaan terveydenhuollon kivijalka.

Sairaalasiivouksessa aseptinen työjärjestys on tärkeää.

Noudatamme sairaala- ja terveydenhoitoympäristöissä tarkkoja siivous- ja hygienia vaatimuksia. Aseptinen työtapajärjestys ja hyvä hygienia ovat perusedellytyksiä kohteiden siivouksessa. Kosketuspintojen puhdistus korostuu pandemian aikana ja pinnat puhdistetaankin monta kertaa päivässä.

Sairaaloissa puhtaanapidon laatu on tärkeää.
Puhtaanapidon laadullista tasoa seuraamme säännöllisesti laadunvalvontakäynneillä yhdessä ja erikseen asiakkaan kanssa.

Vaativien leikkaussalien, sairaala-apteekkien, näytteidenottotilojen, ja muiden tilojen siivoukseen on jokaiseen omat siivousohjeensa. Puhtaanapidon lisäksi hoidamme ruoka-, materiaali-, lääke-, pyykki-, välinehuolto- lähettikuljetuksia.

Puhtaanapidon laadullista tasoa seuraamme säännöllisesti laadunvalvontakäynneillä yhdessä ja erikseen asiakkaan kanssa.

Korkeat koulutus- ja osaamisvaatimukset

Sairaalaympäristössä työntekijöiltä vaaditaan työkokemuksen lisäksi alan koulutus. Laitoshuoltajan tutkinnon lisäksi työntekijöiltä vaaditaan puhdastilapassi. Uudet työntekijät perehdytetään aina kohteessa ja siivouksessa koulutuksen apuna toimivat tutorit. Järjestämme myös jatkuvaa täydennys- ja tutkintokoulutusta, mikä vaikuttaa suoraan myös työtyytyväisyyteen ja vähentää vaihtuvuutta. Saamme kiitosta henkilöstön jatkuvasta koulutuksesta ja toimintojen kehittämisestä.

Suojavarusteet tärkeässä roolissa

Oikean siivoustavan lisäksi palveluvastaavan on myös osattava toimia suojavarusteiden kanssa oikein. Aivan kuten lääkäreille ja hoitajille, myös siivouksen palveluvastaavien suojavaatteet ja – varustukset on osattava riisua ja pukea niin, ettei virus pääse leviämään varusteiden kautta.

Sairaalasiivouksessa suojavarustukset ovat tärkeässä roolissa.

Lue lisää sairaalasiivouksesta Kainuun keskussairaalassa >>