Kohti yhdenvertaisempaa huomista – Vastuullisuus liiketoiminnan ytimessä

SOLin menestymisen takana on aina ollut sitoutunut ja työlleen omistautuneet osaajat. Vuosien saatossa meistä on muodostunut monikulttuurinen ja inklusiivinen työyhteisö, jota haluamme vaalia. Tarjoamme matalalla kynnykselle työpaikkoja ja ehkäisemme syrjäytymistä. Meille henkilöstömme on tärkein voimavaramme 💛

Vastuullisuusraportti kertoo vuoden 2023 keskeisimmät teot ja tulevaisuuden tavoitteemme

Työhön kiinni pääseminen on erittäin tärkeää ihmisen arjen rytmittäjänä ja osana kokonaisvaltaista hyvinvointia. Olemme monen nuoren ja ulkomaalaistaustaisen ensimmäinen työpaikka, eikä kynnys ensimmäisen työpaikan saamiseen saa olla liian korkea. Vahvana työelämäkouluttajana mahdollistamme palvelualoillemme kouluttautumisen ja urapolulla kehittymisen. Meille on äärimmäisen tärkeää vaalia ja kehittää yhdenvertaista työyhteisöä, jossa on mahdollista kasvaa, kouluttautua ja tehdä työtä arvojen mukaisesti sukupuoleen, ikään, kansalaisuuteen, taustaan tai uskontoon katsomatta. Perheiden yhdistämisen kautta tarjoamme tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti työtä myös perheen naisille ja tytöille.

Aikaisemmat vastuullisuusraportit:

Vastuullisuusraportti 2022

Vastuullisuusraportti 2021

Vastuullisuusraportti 2019

Vastuullisuusraportti 2018

Vastuullisuusraportti 2017