SOLissa vannotaan aurinkoisen asiakaspalveluasenteen nimiin. Hämeenlinnan Goodmanissa opastetaan epätietoisia, autetaan vanhuksia kantamusten kanssa ja ehkäistään hankalia tilanteita keskustelemalla.

Paikallisvartiointi

Paikallisvartioinnissa tunnistetaan ja ennaltaehkäistään omaisuuteen ja henkilöstöön kohdistuvia uhkia mm. henkilöliikenteen ja kiinteistön valvonnalla.

Myymälävartiointi ja vahtimestarit

Vartija ennaltaehkäisee näkyvällä valvonnalla asiakkaan omaisuuteen ja henkilöstöön kohdistuvia riskejä sekä ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin tilanteen hoitamiseksi. Pätevä asiakaspalvelu on myymälöissä korostetussa asemassa.

Valvomopalvelut

Valvomovartija pyrkii ennaltaehkäisemään mahdollisia häiriötilanteita hyödyntäen teknistä valvontaa ja menemällä tarvittaessa itse paikalle. Muussa tapauksessa hän hälyttää tehtävään toisen vartijan tai toimeksiantajan edustajan. Mahdolliset poikkeustilanteet minimoidaan ja havaittuihin poikkeamiin puututaan aktiivisesti.

Aulapalvelut

Aulapalvelun tavoitteena on ehkäistä fyysisen ja teknisen valvonnan avulla kiinteistöön, henkilökuntaan ja asiakkaisiin kohdistuvat turvallisuusuhat. Tavoitteena on myös myönteisen turvallisuuskulttuurin ylläpitäminen ja yrityskuvan suojeleminen

Monitoimivartijoiltamme onnistuu niin vieraiden vastaanotto ja opastus kuin tilavaraukset, puhelinvaihteen hoitaminen, avainhallinta ja kokouspalvelukin. Myös toimisto- ja Back Office -palvelut, catering-palvelut, postinkäsittely, paperin tuhoaminen, sijaisuudet ja toimistotarvikevaraston ylläpito kuuluvat laajaan osaamispakkiimme.

Alue- ja piirivartiointi

Aluevartijan pääasiallisena tehtävänä on turvata asiakkaan kanssa yhteistyössä laadittujen ohjeiden mukaisesti yrityksen kiinteää ja irtainta omaisuutta. Valvontaa tehdään erikseen sovittujen tarkastuskierrosten avulla alueella tai kiinteistössä. Tavoitteena on alueen yrityksen tai ketjun riskien vähentäminen sekä kiinteistöön, henkilökuntaan ja asiakkaisiin kohdistuvien turvallisuusuhkien ennaltaehkäisy ja minimointi.

Yleisiä aluevartiointitehtäviä ovat mm. avaus-, sulku- ja tarkastuskierrokset, hälytyslaitteiden päälle- sekä poiskytkennät ja hälytysajot.

Lue lisää Turvallisuuspalveluistamme