SOLin vartiointipalveluihin kuuluvat piirivartiointi, paikallisvartiointi, myymälävartiointi, kauppakeskusvartiointi ja teollisuusvartiointi. Vartijamme palvelevat asiakkaitamme aurinkoisella otteella, ja koulutamme vartijoitamme säännöllisesti ja monipuolisesti.

Piirivartiointi

Piirivartijan pääasiallisena tehtävänä on turvata asiakkaan kanssa yhteistyössä laadittujen ohjeiden mukaisesti yrityksen kiinteää ja irtainta omaisuutta. Valvontaa tehdään erikseen sovittujen tarkastuskierrosten avulla alueella tai kiinteistössä. Tavoitteena on vähentää alueen, yrityksen tai ketjun riskejä sekä ennaltaehkäistä kiinteistöön, henkilökuntaan ja asiakkaisiin kohdistuvia turvallisuusuhkia.

Yleisiä piirivartiointitehtäviä ovat mm. avaus-, sulku- ja tarkastuskierrokset, hälytyslaitteiden päälle- sekä poiskytkennät ja hälytysajot.

Paikallisvartiointi

Paikallisvartioinnissa tunnistetaan ja ennaltaehkäistään omaisuuteen ja henkilöstöön kohdistuvia uhkia esimerkiksi sairaaloissa, tuotantolaitoksissa, toimitiloissa tai varastoissa. Paikallisvartija ennakoi mahdolliset riskit ja puuttuu tarvittaessa tilanteeseen.

Myymälävartiointi

Myymälävartioinnissa vartijamme ennaltaehkäisevät näkyvällä valvonnalla asiakkaan omaisuuteen ja henkilöstöön kohdistuvia riskejä. Tarvittaessa vartijamme ryhtyvät toimenpiteisiin tilanteen hoitamiseksi. Pätevä asiakaspalvelu on myymälöissä korostetussa asemassa. SOLin myymälävartioiden palvelusikä on keskimääräistä korkeampi, mikä näkyy muun muassa pienempänä hävikkinä vartioimissamme myymälöissä.

Kauppakeskusvartiointi

Kauppakeskuksissa vartioinnin tehtävänä on varmistaa, että asiakkaat viihtyvät ja voivat viettää turvallisesti aikaansa kauppakeskuksessa. Normaalin arjen turvatyön lisäksi vartioinnin avulla varaudutaan myös erilaisiin poikkeustilanteisiin. Kauppakeskuksien järjestämät tapahtumat tuotavat helposti useita tuhansia kävijöitä lisää, ja tapahtumien aikana on taattava turvallisuus sekä ostoksilla oleville asiakkaille että tapahtumaan osallistuville. 

Teollisuusvartiointi

SOLin teollisuusvartiointi estää ja vähentää häiriöitä teollisuusyrityksen toiminnassa. Teollisuusvartiointi vapauttaa johdon resursseja ja vähentää tarvetta varmistaa toimintoja. Teollisuusvartioinnilla suojataan rakennuksia, henkilökuntaa, vierailijoita, sidosryhmiä ja koko yrityksen brändiä.

 • Aluesuojaus ja kameravalvonta
 • Kulunvalvonta porteilla
 • Rakennusten murtosuojaus
 • Avainhallinta, kulunvalvonta rakennuksissa
 • Rakennusten LVI-valvonta
 • Paloturvallisuus
 • Tekninen turvallisuus
 • Liikenteenohjaus
 • Kriisitilanne ohjeistukset, koulutukset, viestintä (secapp)
 • Sisäiset koulutukset
 • Turvallisuus- ja paloauditoinnit  

Järjestyksenvalvonta

SOLin järjestyksenvalvojat tarjoavat järjestyksenvalvontaa sillä, missä sinä heitä tarvitset. Järjestyksenvalvoja varmistaa turvallisen toiminnan ja oleskelun työntekijöille, asiakkaille ja kaikille paikalla olijoille. Järjestyksenvalvojan tehtävänä on valvoa järjestystä ja turvallisuutta sekä ennaltaehkäistä rikoksia ja onnettomuuksia toimialueellaan. Järjestyksenvalvoja pyrkii ennaltaehkäisemään häiriötilanteita aktiivisella toiminnalla. Poikkeusoloissa järjestyksenvalvoja ohjaa asiakkaita ja henkilökuntaa sovitulla tavalla.

Yleisiä tehtäviä ovat mm. naulakkopalvelut, lipunmyynti, kassapalvelut, asiakaspalvelu, info-pisteet, turvallisuustarkastukset ja liikenteenohjaus. Myös turvatarkastukset onnistuvat tarvittaessa.

Järjestyksenvalvojillamme on rautaista kokemusta seuraavista työtilanteista:

 • Tapahtumat
 • Liike- ja kauppakeskukset
 • Satamat
 • Terveys ja sosiaalihuolto
 • Asemat ja julkiset liikennevälineet

 

Kysy meiltä lisää