Tilojen desinfiointi tartuntatautiepäilyissä

Jos on epäily koronavirustartunnasta tai sellainen on todettu, SOLin siivouksen palveluvastaavat tekevät tilassa desinfioivan siivouksen. Ensin tilasta poistetaan eritetahrat ohjeiden mukaisesti, tila siivotaan aseptisesti – eli puhtaalta pinnalta kohti likaista – ja lopuksi pinnat desinfioidaan kloori- tai vetyperoksidipitoisella pesuaineella tai käytetään desinfiointiin Nocospray-laitetta.

Desinfioinnissa siivottu tilassa käytetään nocospraytä.

Käytämme erilaisten epidemioiden ja infektiotartuntojen torjunnassa Nocospray-laitetta, joka puhaltaa kuivaa vetyperoksidihöyryä huonetilaan. Toimenpiteen jälkeen tilan kaikki pinnat on desinfioitu.

Oikean siivoustavan lisäksi on myös osattava toimia suojavarusteiden kanssa oikein. Suojavarustus on osattava riisua niin, ettei virus pääse leviämään varusteiden kautta. Koska väärillä työtavoilla tartunta voi levitä, siivouksessa vaaditaan epidemia- ja infektiotilanteissa erityisosaamista.

Ammattitaitoinen henkilöstö

Viruspandemiankin uhatessa SOLissa luotetaan omaan, ammattitaitoiseen henkilöstöön, ja siihen, että kaikilla on riittävä tieto siitä, miten viruksen leviäminen ehkäistään ja kuinka työssä suojaudutaan.

Henkilökunta on koulutettu tilanteen vaatimalla tavalla, asiakaskohtaisesti.

Kaikki työntekijät ovat koulutettuja toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla kaikissa siivouskohteissa. Esimiehen lisäksi heitä tukee myös koko ajan SOLin oma koulutusorganisaatio, joka antaa jatkuvasti ajantasaista siivouksen menetelmäohjeistusta. Palveluvastaavan siivouksen ammattitaito, aseptinen työtapa ja omatunto korostuvat epidemiatilanteessa.

Tehostettu siivous

Suosittelemme tehostettua siivousta infektioaikoina ja epidemiatilanteissa, jossa siivoustaajuuksia lisätään ja erityisesti kriittiset pinnat pyyhitään useamman kerran päivässä.

Siivouskohteissa on osattava tehdä epidemia aikoina oikeita asioita oikealla tavalla. Siivoojan ammattitaito, aseptinen työtapa ja omatunto korostuvat. Erityisesti julkisissa tiloissa, joissa useat ihmiset koskettelevat pintoja, suosittelemme pintojen pyyhintää useasti päivän mittaan, 2-4 tunnin välein. Erityisesti kaikki usein kosketeltavat pinnat esim. ovenkahvat, valokatkaisijat käsinojat, pöytäpinnat, juoma-automaatit, vesihanat, wc-altaan nuppit tulee puhdistaa huolellisesti ja usein.

Tehostetussa siivouksessa siivoustaajuuksia lisätään ja erityisesti kriittiset pinnat pyyhitään useamman kerran päivässä.