Uudisrakennus- ja korjauskohteissa siivouksella on erittäin merkittävä rooli. Noudatamme rakennussiivouksessa erittäin tarkkoja puhtausvaatimuksia ja varmistamme, että sisäilmaan ei kulkeudu rakennusvaiheen aikaisia epäpuhtauksia. Puhtaustason toteutumiseen vaikuttakin olennaisesti se, miten rakentamisvaiheen pölynhallinnassa on onnistuttu.

Puhtaanapidon tavoitteet

Rakennus- ja loppusiivouksesta SOLilla vastaa oma tiimi, joka on erikoistunut ja kouluttautunut erityisesti rakennus- ja saneerauskohteiden siivouksiin. Tiimin asiantuntijuuden takaa alan koulutus ja erikoisvälineet. Huomioimme kohteissa työturvallisuuden, ja henkilöstöllämme on voimassa olevat työturvallisuuskortit ja VALTTI -henkilökortit veronumeroilla.

Rakennuksen aikaiselle ja loppusiivoustyölle on laadittu kaksi puhtausluokkaa: P1 ja P2

Vaativampi puhtausluokka P1 asettaa käytettäville pölyntorjuntamenetelmille, siivoukselle ja valmiin rakennuksen puhtaudelle standardoituja vaatimuksia.

Loppusiivous

Loppusiivouksen tavoitteena on tuottaa rakennustyömaalle puhtautta rakennustöiden loppuvaiheessa niin, että tilojen sujuva käyttöönotto on mahdollista.

P1-loppusiivouksen ensimmäisessä vaiheessa tilat on siivottu niin, että pinnoilla ei ole hienojakoista irtolikaa (esim. puu-, betoni- tai kipsipölyä), ja pintoja suojaavat muovit ja pahvit on poistettu. Vasta tämän jälkeen ilmanvaihtolaitteisto voidaan käynnistää ja testata ilman pölyn kulkeutumista ilmanvaihtolaitteistoon.

Rakennusten loppusiivouksessa huolehdimme:

  • Rakennuksen aikainen raivaussiivous
  • Työmaa-aikainen ylläpitosiivous
  • Saneeraustyömaiden pölynhallinta ja siivous
  • RST-Pintojen puhdistus
  • Nosto-ovien/liukuovien puhdistus
  • Liukuportaiden puhdistus