Rakennussiivouksen tavoitteena on siisti työmaa

Uudisrakennus- ja korjauskohteissa rakennussiivouksella on erittäin merkittävä rooli. Noudatamme rakennussiivouksessa erittäin tarkkoja puhtausvaatimuksia ja varmistamme, että sisäilmaan ei kulkeudu rakennusvaiheen aikaisia epäpuhtauksia. Puhtaustason toteutumiseen vaikuttakin olennaisesti se, miten rakentamisvaiheen pölynhallinnassa on onnistuttu.

Ammattitaitoinen rakennussiivouksen tiimi

Ammattitaitoinen ja kokenut rakennus- ja loppusiivouksen tiimi vastaa kaikista rakennussiivouksen ja loppusiivouksen kohteista. Tiimimme on erikoistunut ja kouluttautunut erityisesti rakennuskohteiden ja saneerauskohteiden siivouksiin. Tiimin asiantuntijuuden takaa alan koulutus ja erikoisvälineet. Toimimme Uudellamaalla, Oulussa, Lappeenrannassa, Savonlinnassa, Mikkelissä ja Vaasassa. Huomioimme kohteissa työturvallisuuden, ja henkilöstöllämme on voimassa olevat työturvallisuuskortit ja valttihenkilökortit veronumeroilla.

Puhtaanapidon tavoitteet

Rakennus- ja loppusiivouksesta SOLilla vastaa oma tiimi, joka on erikoistunut ja kouluttautunut erityisesti rakennus- ja saneerauskohteiden siivouksiin. Tiimin asiantuntijuuden takaa alan koulutus ja erikoisvälineet. Huomioimme kohteissa työturvallisuuden, ja henkilöstöllämme on voimassa olevat työturvallisuuskortit ja Valttihenkilökortit veronumeroilla.

Rakennussiivouksen laatutasot

Rakennuksen aikaiselle ja loppusiivoustyölle on laadittu kaksi puhtausluokkaa: P1 ja P2

Vaativampi puhtausluokka P1 asettaa käytettäville pölyntorjuntamenetelmille, siivoukselle ja valmiin rakennuksen puhtaudelle standardoituja vaatimuksia.

Loppusiivouksella tilat käyttöön

Loppusiivouksen tavoitteena on tuottaa rakennustyömaalle puhtautta rakennustöiden loppuvaiheessa niin, että tilojen sujuva käyttöönotto on mahdollista.

Loppusiivouksen laatutasovaatimus P1 ensimmäisessä vaiheessa tilat on siivottu niin, että pinnoilla ei ole hienojakoista irtolikaa (esim. puu-, betoni- tai kipsipölyä), ja pintoja suojaavat muovit ja pahvit on poistettu. Vasta tämän jälkeen ilmanvaihtolaitteisto voidaan käynnistää ja testata ilman pölyn kulkeutumista ilmanvaihtolaitteistoon.

Loppusiivoukseen kuuluu myös kaikkien pintojen puhdistaminen ja pyyhintä pölystä ja tahroista. Toimimme materiaali- ja kalustetoimittajien ohjeiden mukaisesti.

Rakennusten loppusiivouksessa huolehdimme:

 • Rakennuksen aikainen raivaussiivous
 • Työmaa-aikainen ylläpitosiivous
 • Saneeraustyömaiden pölynhallinta ja siivous
 • RST-Pintojen puhdistus
 • Nosto-ovien/liukuovien puhdistus
 • Liukuportaiden puhdistus

Työturvallisuus rakennustyömaalla

Huomioimme rakennustyömaalla työturvallisuuden ja huomioimme asianmukaisen varustuksen:

 • Suojakypärä, suojalasit sekä työhön soveltuvat suojakäsineet
 • Turvajalkineet
 • Näkyvä varoitusvaatetus
 • Tapauskohtaisesti valjaat ja hengityssuojaimet
 • Kaikki määräystenmukaiset välineet ja tarvikkeet
 • Työturvakortti ja Valtti-kortti

Haluatteko, että otamme teihin yhteyttä

SOL Palvelut - Olen kiinnostunut rakennus- ja loppusiivouksesta

Katso paikkakuntakohtaiset yhteystiedot>>