Me SOLilaiset haluamme kaikki kehittää toimintaamme ja muotoilla palvelujamme entistä kestävämmäksi ja vastuullisemmaksi asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet huomioiden.

Vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa SOLissa yrityksen liiketoimintaa tukevaa, omaehtoista vastuullisuutta, joka määräytyy yrityksen arvojen ja tavoitteiden perusteella ottaen huomioon keskeiset sidosryhmät.

Työllistämme lähes 15 000 henkilöä ja kannamme vastuuta heidän työympäristöstään ja -viihtyvyydestään. Olemme vahva työelämäkouluttaja ja pitkäjänteisellä henkilöstön osaamisen kehittämisellä koulutamme alamme parhaat osaajat. Panostamme palvelun johtamiseen ja oikeudenmukaiseen henkilöstöpolitiikkaan tarjoamalla työmahdollisuuksia erilaisille ihmisille.

Haluamme olla asiakkaillemme ylivoimainen kumppani, joka huolehtii heidän tarpeistaan, teknologiaa hyödyntäen. Teemme tinkimättömästi töitä asiakassuhteemme ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Vastuullisen yrityksen työ koskettaa meitä kaikkia. Luottamus on yhteistyömme edellytys, jonka ansaitsemme arjen teoilla.

SOLin GRI:n mukainen vastuullisuusraportti