Tilojen puhtaudella ja hygieenisyydellä on erityisen suuri merkitys virusten leviämisen ehkäisemisessä. Epidemia aikoina suosittelemme tehostettua siivousta, jossa siivoustaajuuksia lisätään ja erityisesti kriittiset pinnat pyyhitään useamman kerran päivässä.

Siivouskohteissa on osattava tehdä epidemia aikoina oikeita asioita oikealla tavalla. Siivoojan ammattitaito, aseptinen työtapa ja omatunto korostuvat. Erityisesti julkisissa tiloissa, joissa useat ihmiset koskettelevat pintoja, suosittelemme pintojen pyyhintää useasti päivän mittaan, 2-4 tunnin välein. Erityisesti kaikki usein kosketeltavat pinnat esim. ovenkahvat, valokatkaisijat käsinojat, pöytäpinnat, juoma-automaatit, vesihanat, wc-altaan nuppit tulee puhdistaa huolellisesti ja usein.

SOLin siivouksen ammattilaiset noudattavat aseptista työjärjestystä. Aseptista työjärjestystä on äärimmäisen tärkeää noudattaa korkean hygienian tiloissa, esimerkiksi terveydenhuollossa ja puhdastiloissa. Epidemia-aikoina aseptinen siivous on kriittisen tärkeää ihan kaikissa tiloissa. Aseptisella siivouksella tarkoitetaan lian poistamista ja lian leviämisen estämistä pinnalta toiseen.  Aseptisen työjärjestyksen perusohjeena on aloittaa puhtaammasta pinnasta ja edetä kohti likaisinta pintaa. Myös muistisääntö ylhäältä alaspäin pätee aseptisessa siivouksessa. Noudattamalla työssä aseptista työjärjestystä voidaan tuottaa hygieenistä ja turvallista laatua.

Tehostetussa siivouksessa heikosti emäksinen yleispuhdistusaine riittää. Saniteettitiloissa voi siivousta tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta. Ammattisiivoojille oma suojapukeutuminen, hyvä käsihygienia, kunnollinen käsienpesu, huuhtelu ja kuivaus sekä yskimishygienia ovat erittäin tärkeä asia. Olemme ”fyysisesti kaukana, mutta henkisesti lähellä”.

SOLissa kaikki siivoojat ovat koulutettuja toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla kaikissa kohteissa. Heitä tukee myös koko ajan esimiehen lisäksi SOLin oma koulutusorganisaatio, joka antaa jatkuvasti ajantasaista menetelmäohjeistusta siivouskohteisiin.

Siivouskohteissa on osattava nyt tehdä oikeita asioita oikealla tavalla. Siivoojan ammattitaito, aseptinen työtapa ja omatunto korostuvat tällaisessa tilanteessa.