Haluamme tuottaa palveluitamme tavalla, joka pyrkii luonnonvarojen säilyttämiseen
ja ympäristölle aiheutuvan kuormituksen vähenemiseen. Ymmärrämme
palvelutoimintojemme aiheuttamat ympäristövaikutukset ja vastuumme tuotteiden
käyttäjänä ja jätteiden tuottajana, mitkä huomioimme päätöksenteon eri vaiheissa.

Ympäristövastuu – Päästöissä 5 % vähennystavoite

Olemme huomioineet hankinnoissamme ja ratkaisuissa ympäristötekijät jo yrityksen
perustamisesta alkaen, mikä näkyy pienenä hiilijalanjälkenä. Alle 10 % päästöistämme tulee omien tilojen käytöstämme, käyttämistämme materiaaleista sekä muista hankinnoista.

Ympäristötavoitteet

Suomen yhtiöt liittyvät Kauppakamarin ilmastositoumus -ohjelmaan vuoden 2021 aikana. Sitoumuksen lupauksen mukaisesti olemme tehneet yhtiökohtaiset suunnitelmat hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä.

Kauppakamarin kanssa tekemämme laskelman mukaan päästöistämme yli 90 % tulee liikenteestä, suurimpana työajot. Laskelman lähtötietoina on käytetty 2019 ja 2020 lukuja.
Erityisesti toimihenkilöiden osalta vuosi 2020 on ollut liikkumisen kannalta poikkeuksellinen pandemian johdosta, joten liikematkustamisessa sekä toimihenkilöiden liikkumisessa käytettiin vuoden 2019 lukuja.

Kokonaishiilijalanjälki pieneni 5 % jokaista työntekijää kohden

Suhteutettuna kasvaneeseen liikevaihto- ja henkilöstömäärään kokonaishiilijalanjälki pieneni vuodesta 2020 5 % jokaista työntekijää kohden, liikevaihtoon suhteutettuna 6 %. Hiilijalanjäljen pienenemisessä ratkaisevinta on ollut uusiutuvan sähkön käyttöönotto. Suomen yhtiöiden toimitiloissa ja kiinteistöissä siirryimme käyttämään 2021 alkaen 100 % uusiutuvaa sähköä.

Kokonaisuudessaan Suomen yhtiöillä on kiinteistöjä ja toimitiloja yli 100. Vuoden 2021 alussa olemme siirtyneet hankkimaan Euro 6-päästöluokan autoja. Autokannan päivitys tulee kestämään neljä vuotta, jonka myötä autojen WLTP-päästöt tulevat tippumaan noin 20 % . Hankintakaudelle 2021–2023 uusien autojen päästörajaksi on määritetty 161 g/CO2 /km (WLTP-päästömittausstandardi). Olemme myös siirtyneet käyttämään työautoissa My Dieseliä, jonka käyttö on 3,5 kertaistunut vuodesta 2020 alkaen. Konsernitasolla tavoittelemme pitkällä aikavälillä 5 % vähennystä työpaikkaliikenteen ja työajojen aiheuttamista päästöistä. Tavoiteohjelmaa tuetaan esimiesten palkitsemisella ja kuukausiseurannan avulla. Olemme rakentaneet myös oman kannusteohjelman tukemaan työntekijöiden työmatkaliikkumista julkisilla välineillä. Tällä henkilökohtaisella palkitsemisella ja mittaroinnilla varmistamme kunkin henkilökohtaisen sitoutumisen ja 5 % tavoitteen saavuttamisen.

Toimihenkilöiden mahdollisuus etätöihin tukee myös osaltaan ympäristöpolitiikkaamme.
Työajojen osalta vertaamme kunkin auton ja kuljettajan keskikulutusta auton tavoitekulutukseen. Järjestämme myös taloudellisen ajotavan kursseja yhdessä vakuutusyhtiömme kanssa. Vuosittainen vähennystavoite on 5 %, jota mittaamme polttoaineen keskikulutuksen seurannalla.

Lue lisää Vastuullisuusraportistamme