Haluamme tuottaa palveluitamme tavalla, joka pyrkii luonnonvarojen säilyttämiseen
ja ympäristölle aiheutuvan kuormituksen vähenemiseen. Ymmärrämme
palvelutoimintojemme aiheuttamat ympäristövaikutukset ja vastuumme tuotteiden
käyttäjänä ja jätteiden tuottajana, mitkä huomioimme päätöksenteon eri vaiheissa.

Ympäristövastuu – Päästöissä 5 % vähennystavoite

Olemme huomioineet hankinnoissamme ja ratkaisuissa ympäristötekijät jo yrityksen
perustamisesta alkaen, mikä näkyy pienenä hiilijalanjälkenä. Alle 10 % päästöistämme tulee omien tilojen käytöstämme, käyttämistämme materiaaleista sekä muista hankinnoista.

Ympäristötavoitteet

Suomen yhtiöt liittyvät Kauppakamarin ilmastositoumus -ohjelmaan vuoden 2021 aikana. Sitoumuksen lupauksen mukaisesti olemme tehneet yhtiökohtaiset suunnitelmat hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä.

Kauppakamarin kanssa tekemämme laskelman mukaan päästöistämme yli 90 % tulee liikenteestä, suurimpana työajot. Laskelman lähtötietoina on käytetty 2019 ja 2020 lukuja.
Erityisesti toimihenkilöiden osalta vuosi 2020 on ollut liikkumisen kannalta poikkeuksellinen pandemian johdosta, joten liikematkustamisessa sekä toimihenkilöiden liikkumisessa käytettiin vuoden 2019 lukuja.

Päästöihin 5 % vähennystavoite

Suomen yhtiöiden toimitiloissa ja kiinteistöissä käytämme vuodesta 2021 alkaen 100 % uusiutuvaa sähköä. Vuonna 2020 sähkön energialähteet jakautuivat näin: fossiiliset
energialähteet ja turve 43,34 %, ydinvoima 51,42 % ja uusiutuvat energialähteet 5,24 %.
Hankintakaudelle 2021–2023 uusien autojen päästörajaksi on määritetty 161 g/co2/km (WLTP-päästömittausstandardi).

Vuoden 2021 alussa autovalikoiman uusinnan myötä autojen WLTP-päästöt tulevat tippumaan noin 20 %. Jatkossa kaikki hankkimamme autot ovat Euro 6 -päästöluokan autoja.

Lue lisää Vastuullisuusraportistamme