Meillä SOLissa on tarjolla monenlaisia polkuja kohti omannäköistä työuraa. Haluamme antaa kaikille mahdollisuuden kasvaa, tehdä töitä ja kehittyä samaan aikaan.

Sinulla on mahdollisuus oppia ja kehittyä työssäsi. Koulutusohjelmamme muodostuu toimialakohtaisista koulutuksista, joista jokaisella on oma laaja valmennus- ja koulutusohjelmansa. Yrityksen sisäinen perehdyttäminen verkossa ja lähikoulutuksissa antavat työssä tarvittavat perustiedot ja -taidot. Verkkokoulutus on osa oppimisen arkea.

Siivouspalveluiden urapolku
SOL Siivouspalveluissa sinun on mahdollisuus kouluttautua ja edetä urallasi tarjoamamme koulutuksen avulla.

Työelämään käsiksi ilman aikaisempaa koulutusta

SOLin koulutukset on laadittu vastaamaan kunkin alan tutkintojen tavoitteita siten, että ne valmistavat alan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin sekä osatutkintoihin. Perustutkinnot sopivat alanvaihtajille, uudella alalla aloittaville ja maahanmuuttajille. Työkokemuksen karttuessa ammattitutkinnot tulevat vuorostaan ajankohtaisiksi.

Tutorit tukena oppimisessa

Koulutamme vuosittain alueellisesti toimivia tutoreita, eri toimialojemme palveluvastaavia, jotka normaalin työn ohella perehdyttävät, opastavat ja ohjaavat uusia työntekijöitämme. Hyvänä esimerkkinä on kulttuuritulkki Valerii, joka toimii kansainvälisten työntekijöiden apuna. Adil aloitti vuoden 2022 alussa international tutorina, tavoitteena edistää yhdenvertaisuutta. Hänen tehtävänään on edistää SOLilla ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden sopeutumista suomalaiseen työkulttuuriin, toimia heidän tukenaan ja kommunikoinnin apuna.

Tutorit pitävät myös pitävät sovittuja toimialakohtaisia koulutuksia muille palveluvastaavillemme. Tutorit ovat koulutusorganisaation sekä palveluesimiehen tukena tärkeä lenkki osaamisen varmistamisessa ja lisäämisessä.

Oppisopimus – työnteolla tutkintoon

Oppisopimus on kätevä tapa osoittaa ammattitaito ja suorittaa tutkinto, kun taustalla on työkokemusta. Koulutus päivittää työntekijän tietoja ja taitoja, ja lisäksi oppisopimuksella on mahdollista suorittaa lähestulkoon kaikkien SOLin toimialojen tutkintoja. Oppisopimukseen pääsee kaikkialla Suomessa ja kaikilla eri tutkintotasoilla. SOL on panostanut erityisesti oppisopimustoimintaan ja saanut toiminnastaan mm. Helsingin oppisopimustoimiston palkinnon.

Teemme yhteistyötä alan eri opetustahojen kanssa. Kainuun ammattiopistossa Aino ja Juha ovat hyvä esimerkki tyytyväisistä oppisopimus opiskelijoista. Tavoitteena on kehittää toimialojemme koulutusta vuorovaikutuksessa muiden koulutusasiantuntijoiden kanssa. Kannustamme SOLin henkilöstöä osallistumaan oppisopimuskoulutukseen ja suorittamaan eri alojen tutkintoja.