Työtyytyväisyys tärkeää

Ilopuntari on SOLilaisten työtyytyväisyyskysely, jonka kautta työntekijät voivat vaikuttaa oman työn kehittämiseen. Ilopuntariarviointia on kehitetty neljä vuotta professori Marko Kestin kanssa osana Quality of Working Life (QWL) -projektia. Jatkossa arviointi toteutetaan kolme kertaa vuodessa ilopuntaripulssina ja kerran laajempana ilopuntarimittauksena.

Mahdollisuus koulutukseen ja oppisopimukseen

Vuoden 2020 aikana koulutettiin Soliin 24 uutta tuutoria esimiesten avuksi opastamaan ja lähivalmentamaan sekä uusia, että jo pidempään työskennelleitä palveluvastaavia.

Suomen yhtiöidemme työntekijöillä noin 30 prosentilla on perus- tai ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto.

Suomessa koulutuspäiviä kertyi keskimäärin kaksi jokaista palveluksessa olevaa kohti ja yhteensä koulutuksiin osallistui 8500 työntekijää.

Oppisopimuskoulutuksiin on osallistunut 200 henkilöä eri tutkinnoissa.

SOL on osallistunut monipuolisesti erilaisiin kehityshankkeisiin ja tukitoimintoihin eri sidosryhmien kanssa osana reformin eli uudistuvan ammatillisen koulutuksen toteutusta. Yhteistyönmallit ovat Live-opiston kanssa, TEPPO-hanke, Onnistuneesti
työuralle ja Malva-hanke sekä TET eli työelämätutustuminen

Monikulttuurisuus on rikkaus

Monikulttuurinen työyhteisö tarjoaa yhtäläiset mahdollisuudet kaikille työntekijöille. Meille maahanmuuttajat ja moninaisuus ovat kaikilla tavoin rikkaus. Perehdytyksessä, koulutuksessa ja arjen työssä haluamme edistää maahanmuuttajataustaisen työntekijän kotoutumista työhön ja Suomalaiseen työelämään ja arkeen. SOL Palveluiden työntekijöistä yli 34% on muita kuin Suomen kansalaisia. Edistämme kaikkien työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja ehkäisemme syrjintää sen kaikissa muodoissa.

Monikulttuurinen työryhmä

SOLiin on jo vuonna 2007 perustettu Monikulttuurinen työryhmä. Sen tavoitteena on edistää erilaisista ympäristöistä tulevien työntekijöiden integroitumista
SOLin toimintakulttuuriin ja kehittää erilaisuuden ymmärtämistä.

Maailmankalenteri

Monikulttuurinen työryhmä on laatinut maailmankalenterin, johon on merkitty eri uskontojen pyhäpäivät.

Moninaisuus on rikkautta ja arvostamme sitä kaikilla tasoilla. Meillä jokaisella on uskontoon ja kansallisuuteen liittyviä tärkeitä juhlia, joita haluamme juhlistaa. SOLissa toimiva Monikulttuurinen työryhmä ylläpitää vuosittain monikultturista juhlakalenteria. Tämä on hyvänä apuna muistaessamme työntekijöitämme heille tärkeinä juhlapyhinä ja huomioidessamme tämän työvuorosuunnittelussa.

Olimme mukana SAK:n Mahdollisuuksien aika -hankkeessa, jonka selvitys tarkasteli monikulttuurisia työpaikkoja, joissa työskentelee SAK:laisten alojen työntekijöitä. Monikulttuurista työelämää rakentavat haastateltavat kertovat, miten monikulttuurisuus näyttäytyy työelämässä sekä henkilöstöpolitiikan että arjen vuorovaikutuksen tasolla.