Kolmekymppisenä katse kohti tulevaa

Ajassamme työelämä on monien muutostrendien pyörteissä. Työn tekemisen ja teettämisen tavat moninaistuvat kiihtyvällä tahdilla. Työvoiman saatavuushaasteen suhteen yhteiskuntamme on myös mielenkiintoisessa vaiheessa. Hyvä esimiestyöskentely, työn joustavuus, yhdenvertainen työyhteisö ja osaaminen kansainvälisten tiimien johtamisessa ovat nyt entistä tärkeämmässä roolissa.


Työelämä muutosten pyörteessä

Nuorille työ on tärkeää ja he arvostavat työn merkityksellisyyttä, yrittäjyyttä ja sitä että työ on heidän arvojensa mukaista. Työ on tärkeä arjen rytmittäjä ja se tarjoaa mahdollisuuden kuulua yhteisöön. Maahanmuuttajalle työ on tärkeä kotouttamisen, kulttuurin ja kielen oppimisen kannalta. Kun työyhteisön jäsenet tulevat yhä erilaisemmista taustoista, myös yhteisöllisyys ja johtaminen muuttuvat. Työn ja toimintatapojen muutokset vaativat jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja joskus jopa uudelleen kouluttautumista. SOLissa on pitkä kokemus ja osaamista johtaa heterogeenisiä tiimejä ja olemme panostaneet osaamisen kehittämiseen oikeastaan SOLin perustamisesta alkaen.

Monikulttuurisuus ja oppiminen ovat meillä geeneissä. Suomen yhtiöistämme 41.4% prosenttia on nuoria ja ulkomaalaistaustaisten osuus on 31%. Työvoiman saatavuushaasteessa meitä ohjaavat hyvä esimiestyöskentely ja osaaminen kansainvälisten tiimien johtamisessa. Panostuksemme koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen tuottaa tulosta ja auttaa työvoiman sitoutumisessa. Tuemme jatkossakin esimiestemme kulttuuriälykästä johtamista lisäämällä johtamiskoulutusta, tarjoamalla tukea ulkomaalaisten rekrytointiin ja suomen kielen koulutusta ulkomaalaistaustaisille.

Mahdollisuuksien mahdollistaja – vastuullisuus liiketoiminnan ytimessä

Nuorten ja ulkomaalaistaustaisten syrjäytyminen on merkittävä yhteiskunnallinen ilmiö, joka koskettaa meitä kaikkia. Työhön kiinni pääseminen on erittäin tärkeää ihmisen arjen rytmittäjänä ja osana kokonaisvaltaista hyvinvointia.  Olemme monen nuoren ja ulkomaalaistaustaisen ensimmäinen työpaikka, eikä kynnys ensimmäisen työpaikan saamiseen saa olla liian korkea. Me mahdollistamme matalalla kynnyksellä töihin pääsyn. Ja vahvana työelämäkouluttajana mahdollistamme palvelualoillemme kouluttautumisen ja urapolulla kehittymisen. 

Meille on äärimmäisen tärkeää vaalia ja kehittää yhdenvertaista työyhteisöä, jossa on mahdollista kasvaa, kouluttautua ja tehdä työtä arvojen mukaisesti sukupuoleen, ikään, kansalaisuuteen, taustaan tai uskontoon katsomatta. Perheiden yhdistämisen kautta tarjoamme tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti työtä myös perheen naisille ja tytöille.

Yrityskaupoilla lisäkasvua

Strategian mukaisesti pyrimme orgaanisen kasvun lisäksi hakemaan kasvua myös yrityskaupoilla. Konsernin tavoitteena on laajentua edelleen nykyisten toimialojen ja -alueiden lisäksi uusille toimialoille ja jatkaa kansainvälistymistä. Edelleen tutkitaan laajentumista myös yritys- ja liiketoimintaostoin. Katsomme SOLilla konsernina luottavaisena tulevaan. 

Millaista on tulevaisuuden työ lasten mielestä?

SOL on täyttänyt 30 vuotta ja eteenpäin katsovana tulevaisuuden työpaikkoja luovana työnantajana kysyimme lapsilta, miten he näkevät tulevaisuuden työelämän olevan. Katso mitä he miettivät robotiikasta sekä työn ja vapaa-ajan välisestä suhteesta.

Hyväksythän statistics evästeet katsoaksesi videon

Historiamme merkittävät vuodet Suomessa

30-vuotiaan SOLin juuret löytyvät yli 100 vuoden takaa. Kokosimme aikajanalle yrityksen tärkeimpiä tapahtumia.

Asiakastarinat

Yhteistyö, joustavuus ja vastuullisuus luovat uskoa Scandicin tulevaisuuskuvaan

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä korostuvat erityisesti yhteistyö ja joustavuus. Tätä mieltä on hotellinjohtaja Juha Kolehmainen. Hänen vastuullaan on Scandic Oulu Cityn ja Scandic Oulu Stationin toiminta. Hän uskoo, että tulevaisuudessa hotellivieraan asiakaspolun varrella erityisesti digitalisaatio tulee näkymään yhä voimakkaammin.Digitalisaation avulla sujuvoitetaan ja nopeutetaan asiakkaan palvelua yhä enemmän. Silti myös henkilökohtainen palvelu ja ihmisten kohtaaminen ovat tulevaisuudessa toimialalla erittäin tärkeitä.  – Sovellukset auttavat meitä siinä, että voimme auttaa ja palvella asiakkaita yhä henkilökohtaisemmin. Kun rutiinitoimet hoidetaan digitaalisesti, meille jää aikaa paremmalle palvelulle. Uskon kuitenkin, että pelkälle botille puhuminen ei riitä. Digiähky on tulossa ja ihmiset odottavat hotellikokemukselta tiettyä luksusta ja huomioonottamista, hän sanoo. 

Juha Kolehmaisen mukaan 24/7 läsnä oleva henkilökunta luo asiakkaalle myös turvallisuuden tunnetta.Henkilökunnalle turvallisuuskulttuuri on tärkeää hotelleissamme ja tämä näkyy palveluna asiakkaillemme. Meillä osataan auttaa hankalissakin tilanteissa. 

Lue koko asiakastarina


Vahva luottamus saa aikaa uusia, koulutettuja ammattilaisia

Tietopuolinen osaaminen, tiimityöskentelytaito ja yhä suurempi henkilökohtaisuus. Nämä kolme asiaa Keudan opettaja Irina Ovaska listaa tulevaisuuden koulutuksen tärkeimmiksi aihealueiksi. Irina Ovaska on kouluttanut Keudassa eli Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä  jo 25 vuoden ajan ja solilaisiakin 20 vuotta. Omassa työssään hän kouluttanut lähinnä maahanmuuttajataustaisia oppisopimusopiskelijoita siivousalalle.  – Siivousala kehittyy jatkuvasti. Siksi alan ammattilaisten tekninen osaaminen on tärkeää ihan työn laadun ja tehokkuuden kannalta. Tulevaisuudessa mukaan on tulossa yhä enemmän teknologiaa, kuten robotiikkaa, joten myös rohkeutta kokeilla uutta ja oppia jatkuvasti tarvitaan yhä enemmän, hän miettii.

Irina Ovaskan mielestä myös siivoustyössä korostuu yhä enemmän tiimityö ja hyvät viestintäkyvyt. –Työtä tehdään yhdessä ja on opittava kuuntelemaan ja ymmärtämään myös toisia. Tämä asia pitää ottaa huomioon myös koulutuksessa. Pelkkä tekninen osaaminen ja sen kouluttaminen ei enää riitä. Jo tällä hetkellä koulutussuunnitelmat tehdään henkilökohtaisesti niin, että opiskelijan aikaisempi koulutus ja osaaminen otetaan huomioon. Irina Ovaska uskoo, että tulevaisuudessa koulutussuunnitelmien henkilökohtaisuuteen panostetaan yhä enemmän. – Tämä vaatii myös opettajalta laaja-alaista kokemusta ja ymmärrystä. 

Lue koko asiakastarina


Tulevaisuuden hotelleilta vaaditaan uudenlaista johtamista ja vastuullisuutta

Sokotelin hotelliliiketoimenjohtaja Heli Engblom nostaa kaksi keihäänkärkeä, jotka muuttavat tulevaisuuden työelämää toimialalla. Ne ovat uudenlainen johtaminen ja vastuullisuus. – Toimialallamme on eletty epävarmoja aikoja; ensin koronan ja nyt Ukrainan sodan vuoksi. Uskon kuitenkin, että alamme on edelleen tulevaisuudessa kiehtova ja haluttu toimiala tehdä töitä, Heli Engblom sanoo. Kun tulevaisuudessa näkyvissä on työntekijäpula, Heli Engblom uskoo, että työntekijät kiinnittävät yhä enemmän huomiota työnantajan arvomaailmaan. – Arvoissa erityisesti vastuullisuus tulee korostumaan. Työntekijät arvostavat erityisesti oikeita vastuullisia tekoja. Vastuullisuuden pitää olla uskottavaa ja aitoa. Vastuullisuuden vaatimukset koskevat yhtä lailla sekä ihmisiä että
ympäristöä. – Olenkin erittäin iloinen, että tätä tulevaisuuden kynnyskysymystä on meillä mietitty jo pitkään.  Olemme tehneet paljon juuri oikeita vastuullisuustoimenpiteitä, Engblom jatkaa. 

Lue koko asiakastarina


VR kulkee kohti digitaalista ja vastuullista tulevaisuutta

VR :n visio on ”Yhteisellä matkalla maailman parhaaksi”. Miten 160-vuotias yritys kulkee kohti tulevaisuutta? Kysymykseen vastaa VR:n hankintapäällikkö Timo Pölkki.

Liiketoiminnan tulevaisuus – Digitaalisuus, tiedolla johtaminen ja vastuullisuus. Nämä kolme teemaa VR:n Timo Pölkki nostaa tärkeimmiksi aiheiksi, kun puhutaan VR:n liiketoiminnan tulevaisuudesta. Hän näkee, että jo lähitulevaisuudessa asiakkaiden toiminnasta kerättyä ja analysoitua tietoa käytetään yhä tarkemmin erilaisten palveluiden kohdentamisessa. – Tulevaisuudessa kaikessa toiminnassamme asiat tehdään oikeaan aikaan ja oikeassa mittakaavassa, hän sanoo. Tulevaisuudessa myös robotteja saatetaan käyttää työssä yhä enemmän. – Uskon, että esimerkiksi kiinteistösiivouksessa käytetään tulevaisuudessa yhä enemmän robotteja. Niitä saatetaan ohjata etänä.

Vastuullisuudessa tulevaisuudessa nousussa on esimerkiksi kierrätyksen tehostaminen. Lajittelu ja kaatopaikkajätteen vähentäminen tulevat olemaan yhä tarkemmassa fokuksessa. Kaiken kaikkiaan tulevaisuuden työssä nopea reagointikyky ja tiedolla toimintojen johtaminen tulevat olemaan VR:n liiketoiminnan kannalta tärkeimmät menestystekijät.

Lue koko asiakastarina