Kameravalvonnan avulla voidaan vähentää turhia hälytyksiä ja tarkkailla tiloja 24/7. Kameravalvonta on moderni ja tehokas tapa luoda turvallisuutta ja ennaltaehkäistä vaaratilanteita, ja silloin vartija saadaan kohteeseen, kun häntä todella tarvitaan. Kameravalvonta mahdollistaa myös maantieteellisesti riippumattoman seurannan ja reagoinnin. Tekemiemme tutkimusten mukaan 99 % hälytyksistä ei vaadi vartijakäyntiä, mikäli tilanne voidaan todentaa kameravalvonnan avulla.

Hälytyskeskuksemme, jonne reaaliaikaista valvontakuvaa siirrämme, mahdollistaa ympärivuorokautisen seurannan. Ratkaisevaa kameravalvonnassa on todentaa kulloisenkin hälytyksen luonne. Tilanteen vaatiessa, kutsumme paikalle vartijan tai tarvittaessa viranomaisen.

– Järjestelmä osaa myös analysoida tilannetta asiakkaan tiloissa. Esimerkiksi jos jokin objekti on liian kauan jossakin ei-toivotussa paikassa, kuten hätäuloskäynnin tukkeena, järjestelmältä tulee meille hälytys, jonka jälkeen toimimme asiakkaan kanssa ennalta sovitun mukaisesti, SOLin hälytyskeskuksen palvelupäällikkö Pasi Perkiömäki kertoo.

Turvallisuuskartoitus selvittää kameravalvonnan tarpeen

Turvallisuuskartoituksen olennaisin asia on selvittää kameravalvonnan tarve: mitä valvotaan ja miksi valvotaan? Kameroiden sijainnit ja määrät kartoitetaan tarkasti ja optimaalisesti. Kameroiden tallennus- ja kuvasiirtoa varten SOLin etävalvontakeskukseen määritellään paras tiedonsiirtomenetelmä. Kalliit tallentimet voidaan korvata ohjaamalla kameroiden dataa suoraan SOLin hälytyskeskukseen. Joustavalla palvelumallilla ratkaisu on asiakkaalle helppo ja kustannustehokas.

Kameravalvonta mahdollistaa myös porttien ja ovien ohjaamisen hälytyskeskuksesta käsin. Toteutamme kamerajärjestelmämme aina asiakkaan tarpeen mukaan. Erikokoisia kamerajärjestelmiä, analogisia kameroita, IP-kameroita, etävalvottavia tai paikallisvalvontaa. Tarve tunnistaa rekisteri, tunnistaa kasvot, tai havaita liike jne. palvelun toimivuus on tärkeintä.

SOL Aisti -turvallisuusratkaisu

Kokeileva yrityskulttuurimme ja missiomme uudistaa turvallisuuspalveluita synnytti SOL Aistin.

Turvatekniikan, hälytyskeskuksen ja piirivartioinnin uudella tavalla yhdistävää SOL Aisti muuttaa merkittävästi piirivartiointia ja vartijan työnkuvaa. Turhat vartiointikierrokset ja kohdekäynnit poistuvat ja vartijat pääsevät tekemään sitä työtä, joihin heidät on koulutettu – eli ratkaisemaan akuutteja tilanteita.

SOL Aisti -palvelussa älyteknologia kerää ja analysoi dataa ja ihminen päättää, miten tilanteeseen reagoidaan. Ideana on se, että valvonnan painopiste aikaistuu ja pääsemme ennaltaehkäisemään rikoksia. Käytännössä toiminta tehostuu ja kustannukset laskevat, kun resurssit voidaan keskittää oikeisiin paikkoihin, SOL Kiinteistöpalveluiden palvelupäällikkö Pasi Perkiömäki kiteyttää.

SOL Aistin avulla voimme tarjota asiakkaille kuukausihintaista, määräaikaista ja tehokasta älyratkaisua, jossa asiakkaan ei tarvitse tehdä isoa laiteinvestointia välttämättä ollenkaan

Mikä SOL Aisti -palvelu?

  • Älykkääseen kamera-analytiikkaan ja optimoituun piirivartiointiin perustuva palvelu auttaa ennaltaehkäisemään vahinkoja esimerkiksi varastoalueilla, työmailla, pihoilla ja julkisilla ulkoalueilla.
  • SOL Aisti -kamera osaa tunnistaa alueelle ilmestyvän tunkeutujan aiemmin kuin perinteiset kamerat. Vartija saadaan paikalle jo ennen kuin rikos tapahtuu.
  • Tunkeilijalle voidaan viestiä ääniyhteydellä ja valomerkeillä – häneltä voidaan kysyä syytä vierailuun ja pyytää poistumaan luvattomalta alueelta.
  • Kuukausihintainen palvelu sisältää älykamerat, järjestelmäasennukset, laitteiden ylläpidon ja valvontapalvelun. Asiakas saa raportit mahdollisista hälytystilanteista, eikä laiteinvestointeja tarvita.
  • Kokonaispalvelu tilataan SOL Kiinteistöpalveluilta, Hedengren Security vastaa teknologiasta sekä kameroiden asentamisesta, toimivuudesta ja huolloista.
  • Palvelun käyttöönotto ei ole sidottu paikkaan eikä tekniikkaan – SOL Aisti -kameran asentaminen edellyttää ainoastaan sähkövirtaa.
  • Kameran älyominaisuuden voi yhdistää kustannustehokkaasti myös olemassa oleviin kameralaitteisiin.
  • Valvontaa voidaan suorittaa vaativissa ja syrjäisissäkin lokaatioissa, joihin vartijan on hankala päästä.
  • Valvontaa tehostavan palvelun kuukausihinta on edullisempi kuin perinteinen piirivartiointi.
  • Palvelun myötä tarve jatkuvaan piirivartiointiin ja turhiin kohdekäynteihin poistuu.

Kysy meiltä lisää