Kiinteistöhuollossa huomioimme kiinteistösi pienimmätkin yksityiskohdat ja pidämme huolta, että kokonaiskuva pysyy siistinä ja järjestyksessä.

Kokenut arvioija havaitsee helposti kiinteistöhuoltoon vaikuttavat riskitekijät, joihin reagoimalla voi säästää merkittäviltä korjaus- ja ylläpitokustannuksilta.

Tarvittavat kiinteistöhuollontoimenpiteet pystytään toteuttamaan kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti, kun ne on havaittu kuntoarviossa riittävän ajoissa. Sisäilman laatuun vaikuttavat haitalliset tekijät on mahdollista havaita normaalin kiinteistöhuoltokierroksen yhteydessä. Kuntoarvioon sisältyy ajantasaista tietoa kiinteistöhuollon kannalta merkittävistä osa-alueista ja ehdotus alkavien vaurioiden seurannasta ja jatkotoimenpiteistä.
Kiinteistötarkastuksissa kiinnitetään erityistä huomiota mahdollisiin turvallisuuspuutteisiin ja riskeihin.

Kiinteistöhuollon eri tehtävät

 • kiinteistön yleishuolto kuten pienet korjaukset, vikailmoitusten käsittely ja raportointi,
 • kulutuslukemien seuranta ja raportointi
 • ulkotyöt kuten pihatyöt vuodenajan mukaisesti, vihertyöt, kalusteiden ja varusteiden huolto ja korjaus
 • energiapalvelut, kiinteistön teknisen kunnon, energian hankintasopimusten analysointi ja energiatehokkuuden katselmuksen teko
 • tekninen huolto ja erikoistyöt, lvi, sähkö, iv-koneiden huollot
 • kiinteistöjohtaminen, kiinteistön huollon ja toimintojen kokonaisvaltainen hallinta

Tarjoamme asiakkaillemme seuraavia kiinteistöhuollon palveluita

 • hankintojen valmistelu ja toteutus
 • kilpailutukset ja palvelusopimusten tekeminen, hallinnointi
 • palvelusopimusten laadunvarmistus
 • kiinteistöjen käyttö- ja toimintasuunnitelmat
 • kuntoarviot ja tekninen PTS
 • kiinteistöjen ympäristöasiat
 • energiakulutusseuranta ja toimintasuunnitelmat
 • raportointi ja dokumentoinnin hallinta
 • kustannustehokkuuden parantamiseen liittyvät kehitystoimet
 • isännöintipalvelut erityisesti asuinrakennuksissa

Kysy meiltä lisää