Kiinteistöhuollossa huomioimme kiinteistösi pienimmätkin yksityiskohdat ja pidämme huolta, että kokonaiskuva pysyy siistinä ja järjestyksessä.

Kokenut arvioija havaitsee helposti kiinteistöhuoltoon vaikuttavat riskitekijät, joihin reagoimalla voi säästää merkittäviltä korjaus- ja ylläpitokustannuksilta.

Tarvittavat kiinteistöhuollontoimenpiteet pystytään toteuttamaan kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti, kun ne on havaittu kuntoarviossa riittävän ajoissa. Sisäilman laatuun vaikuttavat haitalliset tekijät on mahdollista havaita normaalin kiinteistöhuoltokierroksen yhteydessä. Kuntoarvioon sisältyy ajantasaista tietoa kiinteistöhuollon kannalta merkittävistä osa-alueista ja ehdotus alkavien vaurioiden seurannasta ja jatkotoimenpiteistä.
Kiinteistötarkastuksissa kiinnitetään erityistä huomiota mahdollisiin turvallisuuspuutteisiin ja riskeihin.

Tarjoamme asiakkaillemme seuraavia kiinteistöhuollon palveluita

  • kiinteistön yleishuolto kuten pienet korjaukset, vikailmoitusten käsittely ja raportointi,
  • kulutuslukemien seuranta ja raportointi
  • ulkotyöt kuten pihatyöt vuodenajan mukaisesti, vihertyöt, kalusteiden ja varusteiden huolto ja korjaus
  • energiapalvelut, kiinteistön teknisen kunnon, energian hankintasopimusten analysointi ja energiatehokkuuden katselmuksen teko
  • tekninen huolto ja erikoistyöt, lvi, sähkö, iv-koneiden huollot
  • kiinteistöjohtaminen, kiinteistön huollon ja toimintojen kokonaisvaltainen hallinta

Kysy meiltä lisää