Kiinteistöhuollossa huomioimme kiinteistösi pienimmätkin yksityiskohdat ja pidetään myös huolta, että sen kokonaiskuva pysyy siistinä ja järjestyksessä.

Kiinteistöhuolto ja kiinteistön elinkaaripalvelut

Elinkaarensa aikana kiinteistö vaatii kunnossapitoa, oikeita toimenpiteitä ja kiinteistöhuoltoa, jotta sen arvo ja tuottavuus pysyvät toivotulla tasolla. Oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut kiinteistöhuollon toimenpiteet takaavat sen, että kiinteistöistä on saatavissa maksimaalinen tuotto — nyt ja tulevaisuudessa. Tarjoamme asiantuntemusta rakennuksen elinkaaren eri vaiheisiin aina uudisrakennuksista haastaviin saneerauskohteisiin.

Kokenut arvioija havaitsee helposti kiinteistöhuoltoon vaikuttavat riskitekijät, joihin reagoiminen voi säästää merkittäviltä korjaus- ja ylläpitokustannuksilta
Tarvittavat kiinteistöhuollontoimenpiteet pystytään toteuttamaan kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti, kun ne on havaittu kuntoarviossa riittävän ajoissa.

Sisäilman laatuun vaikuttavat haitalliset tekijät on mahdollista havaita normaalin kiinteistöhuoltokierroksen yhteydessä, jolloin niihin pystytään myös vaikuttamaan ajoissa. Kuntoarvioon sisältyy ajantasaista tietoa kiinteistöhuollon kannalta merkittävistä osa-alueista ja ehdotus alkavien vaurioiden seurannasta ja jatkotoimenpiteistä.
Kiinteistötarkastuksissa kiinnitetään erityistä huomiota mahdollisiin turvallisuuspuutteisiin ja riskeihin.

Kiinteistöhuollon eri tehtävät

  • kiinteistön yleishuolto kuten pienet korjaukset, vikailmoitusten käsittely ja raportointi,
  • kulutuslukemien seuranta ja raportointi
  • ulkotyöt kuten pihatyöt vuodenajan mukaisesti, vihertyöt, kalusteiden ja varusteiden huolto ja korjaus
  • energiapalvelut, kiinteistön teknisen kunnon, energian hankintasopimusten analysointi ja energiatehokkuuden katselmuksen teko
  • tekninen huolto ja erikoistyöt, lvi, sähkö, iv-koneiden huollot
  • kiinteistöjohtaminen, kiinteistön huollon ja toimintojen kokonaisvaltainen hallinta

Lue laajemmin Kiinteistöpalveluistamme