Vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa SOLissa yrityksen liiketoimintaa tukevaa, omaehtoista vastuullisuutta, joka määräytyy yrityksen arvojen ja tavoitteiden perusteella ottaen huomioon keskeiset sidosryhmät.

SOLin vastuullisuuden parissa työskentelevät konsernin johtoryhmän ja kehitysryhmien lisäksi koko henkilöstö. Vastuullisen yrityksen työ koskettaa meitä kaikkia. Arjen työssä huolehditaan monista vastuullisuuteen liittyvistä käytännön asioista kuten työturvallisuudesta, hyvästä esimiestyöstä, työmenetelmien kehittämisestä, ympäristöasioista, työn tekemisen etiikasta ja hyvästä työyhteisöstä. Välitämme toisistamme ja asiakkaista sekä pyrimme reiluun palkkaukseen.

SOLin tavoitteena ei ole ainoastaan ylläpitää erinomaista yrityskulttuuria vaan myös parantaa sitä entisestään. Työssä on oltava iloa, unohtamatta jokaisen yksilön arkiluovuutta, yrittäjyyden vaalimista ja elinikäistä oppimista.

Johtamisen periaatteemme kuva matalaa organisaatiotamme ja sisäistä palvelua

SOL Vastuullisuusraportti 2018

Järjestäytyneet yritykset toimivat vastuullisesti.
Olemme Kiinteistötyönantajaliitto Ry:n jäseniä.