Luomme toiminnallamme arvoa kaikille sidosryhmillemme: asiakkaille, henkilöstölle, alihankijoille, yhteistyökumppaneille ja omistajille. Noudatamme lakeja, sääntöjä ja paikallisten viranomaisten ohjeita kaikissa toimintamaissamme. Huolehdimme veroistamme ja maksuistamme, joilla edelleen ylläpidetään yhteiskunnan palveluita ja infrastruktuuria.

Toimimme vastuullisesti niin, että toimintamme tuottaa arvoa kaikille sidosryhmillemme.

Tärkein resurssimme arvonluonnissamme on osaava ja motivoitunut henkilöstömme. Matalan kynnyksen työpaikkana tärkeä tehtävämme on esimerkiksi nuorten ja maahanmuuttajien työllistämiseen. Osallistamalla nuoret ja kotouttamalla maahanmuuttajat ehkäisemme syrjäytymistä ja luomme mahdollisuuksia työkokemukseen, koulutukseen ja etenemiseen urallaan.

SOLin pitkään hiotut kulttuurijohtamisen prosessit ja yrityksen arvot mahdollistavat työntekijöiden kehittymisen.

Asiakkaillemme luomme luotettavia, kestäviä ja turvallisia palveluja. Toimimme yritys- ja kuluttajamarkkinoilla, ja aina loppukäyttäjänä on yksittäinen henkilö, mikä edellyttää luotettavuutta ja turvallisuutta.

Kehityksen lähtökohtina ovat turvallisuus, käytettävyys, tarkoituksenmukaisuus, kestävyys ja laatu, mikä takaa erinomaisen asiakastyytyväisyyden.

Arvonluonti SOLissa