Yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa laajenee

Hedelmällinen ja syvä yhteistyömme Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen asiakkuuden kanssa laajenee. Tuotamme tällä hetkellä siivous-, kohdevastaava ja vartiointipalveluita neljässä eri sopimuskorissa 117 kohteeseen.

1.8. yhteistyömme laajenee ja uuden sopimuksen myötä aloitamme 26 uutta monipalvelukohdetta, joissa uutena palveluna starttaa kiinteistöhoito 13 kohteessa. Kiitos luottamuksesta!

– Kun aiemmin oli kilpailutettu 70-prosenttisesti hinnalla ja 30-prosenttisesti laadulla, viimeisin kilpailutus oli sataprosenttisesti hinnalla korotetuin vähimmäisvaatimuksin, jotka sisälsivät muassa tarkkoja kuvauksia erilaisista toimintatavoista liittyen vastuullisuuteen, laadunhallintaan, ympäristöasioihin ja päivittäiseen toimintaan. Julkiset hankinnat ohjaavat toimintaa”, Helsingin Kasvatuksen ja koulutuksen puhdistustoimialasta vastaava Erja Hammarén kertoo.