Vartijan ammatti

Vartijan työssä jokainen päivä on erilainen. Hyvä tilannetaju, laaja-alainen kommunikaatiotaito, paineensietokyky ja hyvä fyysinen kunto ovat alalla vaadittavia ominaisuuksia. Vartijan tehtävä on asiakaspalvelutehtävä ja työ vaatii hyviä sosiaalisia taitoja, sillä moni tiukka tilanne selivää keskustelemalla.

Työssä kohtaa myös ikäviä tilanteita, kuten uhkaavia tilanteita, loukkaavaa käyttäytymistä, varkaus- ja väkivaltatilanteita. Vartijan tulee osata suhtautua tilanteeseen rauhallisesti ja asiallisesti. Tulipalo- ja onnettomuustilanteissa vartijan rooli on turvata pelastushenkilökunnan työ ja antaa tarvittaessa ensiapua.

Turvallisuusalalle pääsee suorittamalla järjestyksenvalvojan peruskurssin, joka on 40 tunnin kokonaisuus järjestyksenvalvonnan perusteista. Vartijan peruskurssin kokonaisuus on 120 tuntia, joka koostuu 40  tunnin väliaikaisen vartijan peruskurssista sekä 80 tunnin vartijan koulutuksesta. SOL on vahva oppisopimuskouluttaja ja myös turvallisuusalalla SOL tarjoaa hyvät oppisopimuskoulutus mahdollisuudet muun muassa vartijan tutkintoa ja turvallisuusalan erikoisammattitutkintoa varten.

Parasta työssä on hyvät ja ammattitaitoiset tytoverit, Antti, vartija

Hyväksythän statistics evästeet katsoaksesi videon

Turvallisuusalan tutkintonimikkeet ovat mm. vartija, järjestyksenvalvoja, turvatarkastaja.