Sujuva startti yhdessä koulutusorganisaation kanssa

Helsingin kaupungin puhtauspalveluasiantuntija Erja Hammarén

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja SOL Palveluiden yhteistyö laajeni vuoden 2019 alussa, jolloin siivoukset aloitettiin samaan aikaan yli 40 osoitteessa ympäri Helsinkiä. SOL:in koulutus- ja perehdytysorganisaatio on ollut vahvana selkärankana, kun uusia kohteita on käynnistetty.

SOL huolehtii tällä hetkellä Helsingin kaupungin 16 eri osoitteissa olevan kohteen puhtaudesta.
– Kokonaisuudessa on mukana 12 koulua sivupisteineen, yksi päiväkoti sekä kouluissa toimivat kaksi esikouluryhmää, luettelee Helsingin kaupungin puhtauspalveluasiantuntija Erja Hammarén.

Koulujen siivouspalvelujen kilpailuttaminen on Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla Hammarenin mukaan vielä tuore asia. Kilpailutukset aloitettiin vuonna 2017, ja ensimmäiset sopimuskaudet starttasivat vuonna 2018.

– Koulujen siivoaminen ei ole enää samanlaista kuin 10–15 vuotta sitten, kun siivoajia oli kohteessa useita. Minun tehtäväni on viedä tätä muutosta eteenpäin koulumaailmassa ja mahdollistaa näin, että niin SOLilla kuin muillakin palveluntuottajalla on oikeasti mahdollisuus tehdä työtään hyvällä laadulla, Hammarén toteaa.

Myös kasvatuksellinen näkökulma huomioidaan

Koulumaailma on muuttunut myös tilojen suhteen. Kouluissa on nykyisin paljon uudenlaisia oppimisympäristöjä, ja siivoukset on Hammarénin mukaan suunniteltava kohteen ja sen toiminnan mukaisesti. Myös kasvatuksellinen näkökulma on kouluissa ja päiväkodeissa tärkeä.

– Lapset ja nuoret näkevät läheltä siivoojan työssään, ja haluamme viestiä heille, että se on tärkeää työtä. Arvostamme siivoojan kokopäiväisyyttä ja tietynlaista henkistäkin läsnäoloa. Näillä asioilla saa aika montaa asiaa vietyä laadullisestikin eteenpäin, Hammarén vinkkaa.

Osaaminen, yhteydenpito ja reagointinopeus tärkeää

Toimintavarmuus on Helsingin kaupungille tärkeää, ja sitä painotettiin luonnollisesti myös siivouskumppania valittaessa. Lisäksi Hammarén korostaa palveluntuottajan osaamista, yhteydenpitoa ja reagointinopeutta.

Siivoojien osaaminen ja ammattitaito on kaiken a ja o – on tiedettävä, miten kussakin kohteessa siivotaan. Lisäksi vuorovaikutuksen on toimittava. Hankalia asioita tulee aina joskus eteen, mutta tärkeää on, miten niihin reagoidaan ja kuinka ne korjataan.

Koulutus- ja perhehdytysprosessi teki vaikutuksen

SOL on Hammarenin mukaan vastannut hyvin asetettuihin vaatimuksiin, ja yhteistyötä kehitetään pitkäjänteisesti yhdessä.

SOL reagoi nopeasti muutoksiin, ja valvonta sekä ohjaus on toiminut hyvin – tarvittaessa osaaminen on nostettu välittömästi sille tasolle kuin sen kuuluu olla. Lisäksi SOLin palveluohjaajat tukevat siivoojia arjen työssä hienosti, Hammarén kertoo tyytyväisenä.

SOLin koulutus- ja perehdytysorganisaatio on tehnyt vaikutuksen Hammaréniin.
– Palvelun haltuunotossa SOL hyödynsi tehokkaasti koulutus- ja perehdytysorganisaatiotaan, ja vastasi erinomaisesti asettamiimme vaatimuksiin. Koulutus- ja perehdytysorganisaatio on rakennettu hienosti tukemaan operatiivista toimintaa, ja se laittaa käytännössä startissa kaikki palaset oikeille paikoilleen, kehuu Hammarén.