SOL ja Helsingin kaupunki tarjoavat työtä ja tukea

Työ ja kielitaito ovat merkittäviä tekijöitä sille, että maahanmuuttajat pärjäävät sekä työelämässä että muilla elämänalueilla. 

Työtä ja tukea maahanmuuttajien kotoutumiseen

SOL Palveluiden organisaatio on todella monikulttuurinen. Yksi SOLin tarjoaman työn tuella Suomeen kotoutunut on 13 vuotta sitten Kosovosta tullut Atdhe Cecelia. Kiitettävästi työnsä hoitanut Cecelia on kehittänyt samalla kielitaitoaan, mikä on edistänyt hänen uraansa. ”Ilman suomen kieltä en voisi olla töissä päivävuorossa, jolloin on kyettävä puhumaan ihmisten kanssa suomeksi”, Cecelia kertoo. ”Opin kielen perusteet ensin kielikurssilla, mutta kielitaito on karttunut käyttämällä sitä töissä joka päivä.” 

Helsingin Kaupunki ja SOL
Erja Hammarén ja Atdhe Cecelia kertovat Helsingin kaupungin ja SOL Palveluiden sujuvasta yhteistyöstä.

SOL Palvelut vastaa yli sadassa Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kohteessa siivouksesta ja/tai kohdevastaavapalveluista. Kasvatuksen ja koulutuksen puhdistustoimialasta vastaava Erja Hammarén kertoo heidän edellyttävän työntekijöiltä suomen kielen taitoa vaikka moni pyrkii kääntämään keskustelun englanniksi. 

Emme toki vaadi täydellistä kielitaitoa vaan että henkilöt pystyvät kommunikoimaan ja asiat tulevat selviksi. Tuemme työntekijöitä kielitaidon vahvistamisessa sillä se auttaa heitä muillakin elämänalueilla, Hammarén taustoittaa. 

Vastuullisuus sisäänrakennettu kilpailutukseen 

SOL on valikoitunut Helsingin palveluntuottajaksi kilpailutuksen kautta. Kilpailutuksen valintaperusteena on hinta, jonka sisään on rakennettu vaatimukset vastuullisuudesta. Helsingin kaupunki edellyttää läpinäkyvyyttä kumppaneiltaan. 

”Kun aiemmin oli kilpailutettu 70-prosenttisesti hinnalla ja 30-prosenttisesti laadulla, viimeisin kilpailutus oli sataprosenttisesti hinnalla korotetuin vähimmäisvaatimuksin, jotka sisälsivät muassa tarkkoja kuvauksia erilaisista toimintatavoista liittyen vastuullisuuteen, laadunhallintaan, ympäristöasioihin ja päivittäiseen toimintaan. Julkiset hankinnat ohjaavat toimintaa”, Hammarén taustoittaa. 

Kasvatuksen ja koulutuksen konttorista on tullut Cecelian johdolla SOLin ja Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen puhdistustoimialan yhteinen hautomo. Cecelian vastuulla on perehdyttää ulkomaalaistaustaisia suomalaisen yhteiskunnan työnteon tapoihin sekä siivoukseen, jos henkilö ei ole ollut alalla aiemmin. Myös asiakkaan kohtaamista, arjen suomen kieltä ja muita kotoutumiseen liittyviä asioita käydään läpi. 

”SOL on lisäksi nimennyt meille palvelupäällikön, joka on kaikkien heidän kohteidensa yhteyshenkilö minun suuntaani. Mutta täällä omalla toimistollani hoidamme asiat sujuvasti keskenämme Atdhen kanssa”, Hammarén kiittelee toimivaa kumppanuutta.