SOL hoitaa ainoana yksityisenä palveluyrityksenä julkisen sektorin sairaalasiivouksia

SOL huolehtii monipuolisista sairaalahuollon työtehtävistä niin sairaanhoitopiirien kuin yksityissektorin sairaaloissa.

– Olemme tällä hetkellä ainoa palveluyritys, joka hoitaa myös julkisen sektorin sairaalasiivousta, SOL Palveluiden liiketoimintajohtaja Jussi Holopainen kertoo.  Sairaanhoidon yksiköt hakevat nyt entistä kokonaisvaltaisempia ja joustavampia ratkaisuja myös kiinteistöpalveluiden osalta.

– Ulkoistamisesta asiakkaillamme on hyviä kokemuksia. Olemme saaneet positiivista palautetta muun muassa siitä, että henkilöstön sijaisjärjestelyt toimivat sujuvasti, ja että huolehdimme jatkuvasta koulutuksesta ja toimintojen kehittämisestä.

SOLilaisten laitoshuoltajien työtehtävät ovat monipuolisia eivätkä suinkaan rajoitu siivoukseen vaan niihin voi sisältyä esimerkiksi ruuanjakelua ja kylvetyksiä.

– Vuodeosastoilla työtehtäviimme kuuluu yleensä hoitajien avustaminen ruokailussa sekä vuodehuolto. Olemme pystyneet tarjoamaan jopa leivonta-apua lasten osastolla. Sen sijaan varsinaiseen potilaiden hoitotyöhön työntekijämme eivät tietenkään osallistu, toteaa Holopainen.

SOLilaisia työskentelee myös ravintokeskusten keittiöissä sekä sairaaloiden kahvilatyöntekijöinä.

– Näiden lisäksi hoidamme ruoka-, materiaali-, lääke-, pyykki-, välinehuolto- lähetti- ja jätekuljetuksia. Myös potilaskuljetukset voivat sisältyä sopimukseen.

Sairaalaympäristössä työntekijöiltä vaaditaan työkokemuksen lisäksi alan koulutus.

– Ellei se ole riittävä, järjestämme tarvittavaa täydennys- ja tutkintokoulutusta, mikä vaikuttaa suoraan myös työtyytyväisyyteen ja vähentää vaihtuvuutta.

Toimintoja sairaalassa ohjataan käyttäen SOLin omaa terveydenhuoltokonseptia

– Siivouskonsepti kattaa koko vaativan sairaalaympäristön tarpeet. Sen mukaan valitaan kuhunkin tehtävään sopivat koneet, aineet ja välineet.

Sairaalaolosuhteissa hygieniavaatimukset ovat aivan omaa luokkaansa ja Holopaisen mukaan erityisesti laitoshuoltajilla pitää olla aseptinen omatunto.

– Sairaalan tilat on jaettu hygieniavaatimusten mukaan ja laitoshuoltajien pitää ymmärtää minkälaisissa tiloissa he kulloinkin toimivat. Hyvät asiakaspalvelutaidotkin ovat tarpeen, koska he kohtaavat työssään potilailta, asiakkaamme asiakkaita.

– Laatua seuraamme säännöllisillä laadunvalvontakäynneillä niin kuin muissakin kohteissamme.

– On tärkeää joustaa ja toimia asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Myös yhteistyö asiakkaidemme kanssa osin hierarkkisissakin sairaalaorganisaatioissa sujuu luonnikkaasti ja luottamuksen syventyessä olemme saaneet useassa kohteessa uusia tukipalveluita hoitaaksemme, Holopainen iloitsee.

Lisätietoja:

SOL Palvelut Oy, liiketoimintajohtaja Jussi Holopainen, puh. 040 056 5797, jussi.holopainen@sol.fi