Monikulttuurisella työpaikalla tarvitaan uudenlaista johtamista ja osaamista

Jyväskylän siivouspalveluiden palvelujohdossa toimiva Lia-Maria Ihatsu haluaa omassa työssään helpottaa maahanmuuttajien polkua työelämässä. Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistunut Lia-Maria tutki lopputyössään monikulttuurisen työkulttuurin nykytilaa SOL Palveluissa ja hyödyntää nyt työssään oman opinnäytetyönsä tuloksia.

Työyhteisöt ovat entistä monikulttuurisempia

SOL Jyväskylän siivouspalveluissa on työntekijöitä yli kymmenestä eri lähtömaasta. Yhä useammalla työpaikalla, kuten SOLissakin työkulttuuri muuttuu monikulttuuriseksi. Monikulttuurisella työpaikalla tarvitaan uudenlaista johtamista ja osaamista. On hyvä ymmärtää, millaisiin asioihin on kiinnitettävä huomiota.

Maahanmuuttajien työllistyminen ja heidän etenemisensä uralla on yhteiskunnallisesti merkittävä asia. Jotta ihmiset pääsevät etenemään työssään ja ovat motivoituneita, esimerkiksi kieli- ja kommunikaatiokysymyksiin on kiinnitettävä huomiota.

Lia-Maria itse kokee aiheen sydämen asiaksi.

 Jos voidaan auttaa ihmisten työllistymistä ja työmahdollisuuksia, on hienoa toteuttaa tätä omassa työssään. Koen, että tämä on yhteiskunnallisen vastuun kannalta erittäin tärkeää.”

Esimiehet tarvitsevat tukea monikulttuurisen tiimin johtamiseen

Palveluesimiehet tarvitsevat erilaisia valmiuksia monikulttuuriseen johtamiseen. Suurin merkitys on englannin kielen taidolla. Riittää, että esimiehellä on auttava englannin kilen taito. Taitoa karttuu, kun kieltä käyttää.

Siivoustyöntekijöiden näkökulmasta tutkimuksen havainto oli, että mitä pidempään työntekijät ovat olleet Suomessa, sitä reilummin he kokevat tulleensa kohdelluiksi. Alussa asiat saatetaan kokea epäreiluina ja negatiivisina, kun työkulttuurin kanssa ollaan sinut, oma kokemus muuttuu ja ymmärretään, että samat säännöt koskevat kaikkia työntekijöitä.

Lia-Marian mukaan havainto korostaa maahanmuuttajien työn perehdyttämisen merkitystä. On tärkeää heti aluksi viestiä hyvin selvästi ja perehdyttää muuhunkin kuin ammattiosaamiseen. Koko suomalaisen työkulttuurin perehdyttäminen on erittäin tärkeää.

Suomen kielen kurssi maahanmuuttajille

Tällä hetkellä hän vetää oman työnsä ohella suomen kielen kurssia maahanmuuttajille. Kielikurssilla on mukana 6–10 SOLin työntekijää. Kurssi järjestetään kaksi kertaa kuukaudessa. Kurssilla keskitytään työelämätilanteisiin ja rohkaistaan ihmisiä nimenomaan puhumaan. Materiaali on Lia-Marian ja hänen kollegansa suunnittelemaa.

Mukana kaupungin järjestämässä kehittämishankkeessa

Lia-Maria on mukana myös Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluiden maahanmuuttajien osaamiskeskuksen kehittämishankkeessa. Osaamiskeskus on EU:n tukema hanke.  Hankkeen kautta SOLin esimiehille on kerrottu esimerkiksi selkosuomesta. Hankkeen kautta on mahdollista saada myös esimerkiksi tulkkausapua.