SOLin huiman liikevaihdon kasvun edellytyksenä on ollut henkilöstön lisääminen ja panostaminen koulutukseen. Olemme nyt Suomen suurimpia työllistäjiä ja oppimisesta ja osaamisen kehittämisestä on tullut osa päivittäistä arkea. Sijoitamme jopa kaksi prosenttia liikevaihdostamme koulutukseen.

Mietimme yhdessä asiakkaiden kanssa, miten voimme tehokkaimmin tukea heidän liiketoimintaansa. Koulutuksemme tavoitteena on vastata asiakkaiden tarpeisiin, lisätä henkilöstömme ammatillista osaamista ja antaa mahdollisuus erilaisten tutkintojen suorittamiseen mm. näyttötutkintoina.

SOL Koulutusohjelma muodostuu toimialakohtaisista koulutuksista, joista jokaisella on oma laaja valmennus- ja koulutusohjelmansa. Lisäksi piireillä on omat koulutukset ja kaikille yhteiset palveluvastaava- ja toimihenkilövalmennukset. Yrityksen sisäinen perehdyttäminen verkossa ja lähikoulutuksissa antavat työssä tarvittavat perustiedot ja -taidot. Verkkokoulutus on osa oppimisen arkea.

Teemme yhteistyötä alan eri opetustahojen kanssa. Tavoitteena on kehittää toimialojemme koulutusta vuorovaikutuksessa muiden koulutusasiantuntijoiden kanssa. Kannustamme SOLin henkilöstöä osallistumaan oppisopimuskoulutukseen ja suorittamaan eri alojen tutkintoja.

Koulutamme vuosittain alueellisesti toimivia tutoreita, eri toimialojemme palveluvastaavia, jotka normaalin työn ohella perehdyttävät, opastavat ja ohjaavat uusia työntekijöitämme. He myös pitävät tiettyjä toimialakohtaisia koulutuksia muille palveluvastaavillemme. Tutorit ovat koulutusorganisaation sekä palveluesimiehen tukena tärkeä lenkki osaamisen varmistamisessa ja lisäämisessä.

Oppisopimus – työnteolla tutkintoon

Oppisopimus on kätevä tapa osoittaa ammattitaito ja suorittaa tutkinto, kun taustalla on työkokemusta. Koulutus päivittää työntekijän tietoja ja taitoja, ja lisäksi oppisopimuksella on mahdollista suorittaa lähestulkoon kaikkien SOLin toimialojen tutkintoja. Oppisopimukseen pääsee kaikkialla Suomessa ja kaikilla eri tutkintotasoilla. SOL on panostanut erityisesti oppisopimustoimintaan ja saanut toiminnastaan mm. Helsingin oppisopimustoimiston palkinnon.

Työelämään käsiksi ilman aikaisempaa koulutusta

SOLin koulutukset on laadittu vastaamaan kunkin alan tutkintojen tavoitteita siten, että ne valmistavat alan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin sekä osatutkintoihin. Perustutkinnot sopivat alanvaihtajille, uudella alalla aloittaville ja maahanmuuttajille. Työkokemuksen karttuessa ammattitutkinnot tulevat vuorostaan ajankohtaisiksi.