SOLin huiman liikevaihdon kasvun edellytyksenä on ollut henkilöstön lisääminen ja panostaminen koulutukseen. Olemme nyt Suomen suurimpia työllistäjiä ja oppimisesta ja osaamisen kehittämisestä on tullut osa päivittäistä arkea. Vuonna 2018 koulutuksiin osallistui 12 000 henkilöä. Suomessa koulutuspäiviä kertyi keskimäärin 2 jokaista palveluksessa olevaa kohti. Koulutuksista valtaosa toteutetaan sisäisinä koulutuksina, joissa usein on myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Sinulla on mahdollisuus oppia ja kehittyä työssäsi. Koulutusohjelmamme muodostuu toimialakohtaisista koulutuksista, joista jokaisella on oma laaja valmennus- ja koulutusohjelmansa. Yrityksen sisäinen perehdyttäminen verkossa ja lähikoulutuksissa antavat työssä tarvittavat perustiedot ja -taidot. Verkkokoulutus on osa oppimisen arkea.

Työelämään käsiksi ilman aikaisempaa koulutusta

SOLin koulutukset on laadittu vastaamaan kunkin alan tutkintojen tavoitteita siten, että ne valmistavat alan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin sekä osatutkintoihin. Perustutkinnot sopivat alanvaihtajille, uudella alalla aloittaville ja maahanmuuttajille. Työkokemuksen karttuessa ammattitutkinnot tulevat vuorostaan ajankohtaisiksi.

Tutorit tukena oppimisessa

Koulutamme vuosittain alueellisesti toimivia tutoreita, eri toimialojemme palveluvastaavia, jotka normaalin työn ohella perehdyttävät, opastavat ja ohjaavat uusia työntekijöitämme. He myös pitävät tiettyjä toimialakohtaisia koulutuksia muille palveluvastaavillemme. Tutorit ovat koulutusorganisaation sekä palveluesimiehen tukena tärkeä lenkki osaamisen varmistamisessa ja lisäämisessä.

Oppisopimus – työnteolla tutkintoon

Oppisopimus on kätevä tapa osoittaa ammattitaito ja suorittaa tutkinto, kun taustalla on työkokemusta. Koulutus päivittää työntekijän tietoja ja taitoja, ja lisäksi oppisopimuksella on mahdollista suorittaa lähestulkoon kaikkien SOLin toimialojen tutkintoja. Oppisopimukseen pääsee kaikkialla Suomessa ja kaikilla eri tutkintotasoilla. SOL on panostanut erityisesti oppisopimustoimintaan ja saanut toiminnastaan mm. Helsingin oppisopimustoimiston palkinnon.

Teemme yhteistyötä alan eri opetustahojen kanssa. Tavoitteena on kehittää toimialojemme koulutusta vuorovaikutuksessa muiden koulutusasiantuntijoiden kanssa. Kannustamme SOLin henkilöstöä osallistumaan oppisopimuskoulutukseen ja suorittamaan eri alojen tutkintoja.