Monikulttuurisuus SOLin työyhteisössä on konkreettisia tekoja

”Pelkästään hyviä kokemuksia”. Näin summaa SOLin henkilöstö- ja lakiasioiden johtaja Timo Sairanen yrityksen kokemukset monikulttuurisuudesta. Hän myös tietää mistä puhuu, sillä SOLilla työskentelee yli 80 kansallisuutta ja 60 eri kieltä puhuvia työntekijöitä."

Suomen noin 10 000 työn- tekijästä yli kolmasosa on ulkomaalaistaustaisia. Yritys työllistää myös paljon nuoria ja panostaa työuran jatkumisen mahdollistamiseen myös eläkeiän saavutta neille. Kyseessä on aidosti monikulttuurinen ja -muotoinen työyhteisö.

SOLin henkilöstö- ja lakiasioiden johtaja Timo Sairanen.

Timo Sairasen mukaan SOLissa on tehty oikeita toimenpiteitä monikulttuurisuuden eteen. Meillä on vuosia toiminut monikulttuurisuusryhmä, joka on vienyt työkulttuuria ja meidän kaikkien ymmärrystä jatkuvasti eteenpäin. Olemme tehneet töitä, jotta asiat on saatu toimimaan, hän kertoo.

Ukrainalaisten työllistämisessä onnistuttu SOLin monikulttuurisuudesta kertoo vahvasti 450 ukrainalaisen pakolaisen työllistäminen vuoden 2022 aikana. Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen SOLissa oltiin nopeasti valmiita työllistämään Suomeen saapuvia ukrainalaisia. Pidän meidän työllistämäämme ukrainalaisten pakolaisten määrää merkittävänä tekona. Lähdimme heti liikkeelle, kun selvisi, että pakolaisia on tulossa Suomeen. Meillä oli työvoimalle tarvetta ja SOLin omistajat sekä esihenkilöt työpaikoilla olivat heti valmiita auttamaan.

Timo Sairasen mielestä SOL onnistui auttamisessa, koska prosessit ulkomaalaistaustaisten palkkaamisessa olivat jo valmiiksi vahvat, omistajilla sekä johdolla oli tahtotila auttaa ja yhteistyö HR:n ja esihenkilöiden välillä oli tiivistä.

Laadimme esimerkiksi perehdyttämistekstit ja työsopimuspohjat ukrainaksi. Otimme myös heti yhteyttä niihin ukrainalaisiin, jotka olivat meillä jo töissä ennen kuin sota puhkesi. Tarjosimme heille mahdollisuuden auttaa Ukrainassa asuneita sukulaisiaan ja saada heidät Suomeen. Tämä työ oli merkityksellistä ja tärkeää. Tilapäisen suojelun status helpotti huomattavasti rekrytoinnin lupabyrokratiaa.

Tekijöitä tarvitaan ulkomaalaislakia pitäisi muuttaa joustavammaksi Timo Sairanen kutsuu nykyistä ulkomaalaislakia ”Älä tule Suomeen” -laiksi. Luin lain hiljattain uudestaan läpi ja havaitsin, että sen 215 pykälästä suuri osa on niin sanotusti estäviä, eli ne kertovat miten Suomeen ei saa tulla töihin. Hän kummastelee tätä, sillä samaan aikaan työpaikoilla podetaan työvoimapulaa ja kaikki kansantalouden ennusmerkit kertovat vakavasta huoltosuhdeongelmasta tulevaisuudessa. Suomessa työikäisten vähenee jatkuvasti eikä nykyinen syntyvyys riitä korvaamaan tulevaa työvoimatarvetta.

Suomeen pitää saada työperäisiä maahanmuuttajia. Ja heidän pitäisi päästä tänne nykyistä helpommin. On kohtuutonta, että työlupaa joudutaan yhä odottamaan puolesta vuodesta vuoteen. Vaikka lupaprosessia on pyritty uudistamaan, Timo Sairasen mielestä tässä ei ole onnistuttu riittävän hyvin. Hän pitää myös huippuosaajia koskevaa nopeutettua lupaprosessia ongelmallisena:

Ei ole yhdenvertaisuuden kannalta oikein, että eri ammattilaiset on asetettu eri asemaan. Minun mielestäni myös siivooja on huippuammattilainen. Suomi ei pärjää ilman siivoojia ja heidän osaamistaan. Myös siivoojat tarvitsevat työluvan nopeasti, hän sanoo.

Hän myös muistuttaa, että Suomi ei ole ulkomaalaisten silmin aina välttämättä kovin houkutteleva paikka. Silti tänne tarvittaisiin uusia innokkaita ihmisiä töihin.