Uudenlaista johtamista ja vastuullisuutta

Sokotelin hotelliliiketoimenjohtaja Heli Engblom nostaa kaksi keihäänkärkeä, jotka muuttavat tulevaisuuden työelämää toimialalla. Ne ovat uudenlainen johtaminen ja vastuullisuus.

Sokotelin hotelliliiketoimenjohtaja Heli Engblom

Toimialallamme on eletty epävarmoja aikoja; ensin koronan ja nyt Ukrainan sodan vuoksi. Uskon kuitenkin, että alamme on edelleen tulevaisuudessa kiehtova ja haluttu toimiala tehdä töitä, Heli Engblom sanoo.

  – Arvoissa erityisesti vastuullisuus tulee korostumaan. Työntekijät arvostavat erityisesti oikeita vastuullisia tekoja. Vastuullisuuden pitää olla uskottavaa ja aitoa.

Vastuullisuuden vaatimukset koskevat yhtä lailla sekä ihmisiä että ympäristöä.

Kohti yksilöllistä johtamista

Kun työntekijät tulevaisuudessa yhä tarkemmin valitsevat työnantajansa, he haluavat samalla myös yhä enemmän vaikuttaa oman työnsä sisältöön ja elinikäiseen oppimiseen.

– Vaatimukset yksilöllisestä johtamisesta kasvavat. Ihmiset haluavat työpaikalla että heitä pitää johtaa yksilöinä. Esimiestyö tulee kehittymään ja joustamaan.

Heli Engblom uskoo, että yksilöllisestä johtamisesta seuraa paljon hyvää.

– Sen kautta syntyvä avoimuus ja luottamus johtavat kohti parempaa yhteistyötä. Kun ihmistä johdetaan yksilöllisesti, hän pystyy keskittymään työhönsä ja antamaan parhaan työpanoksensa.

Sokotel ja SOL

SOL Palvelut vastaa useiden Sokotelin hotellien siisteydestä ja puhtaudesta. Yhteistyö on jatkunut useita vuosia ja laajentunut viimeksi vuonna 2022. SOLin ja Sokotelin yhteistyössä on korostettu päivittäisen kommunikaation tärkeyttä. Toimintaa on jatkuvasti kehitetty ja etsitty yhdessä uusia toimintatapoja. SOL Palveluilla on myös oma Housekeeping akatemia, jossa koulutetaan erityisesti hotellisiivoukseen erikoistuneita esihenkilöitä.