Ympäristöystävällisten siivousaineiden ympäristövaikutukset

Kiinnitämme SOLissa huomiota siivouksessa käytettävien pesuaineiden ympäristövaikutuksiin monella tavalla.

Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä ympäristön hyväksi ja sitoutuneet toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Ympäristöystävällinen toiminta ja luonnon monimuotoisuuden huomioiminen on tärkeä osa SOLin vastuullisuutta.

Korona on nostanut keskusteluun siivouksessa käytettävien pesuaineiden ympäristövaikutuksista. Pitkän kehitystyön ansiosta ja toimialakohtaisten konseptien avulla varmistamme toimintamme vastuullisuuden ja tehokkuuden. Käytössämme on ympäristöystävällisiä, Joutsenmerkittyjä pesu- ja puhdistusaineita, ja prosessimme sekä toimintamme edistävät kiertotaloutta monin eri tavoin.

Korona-aikana puhdistusaineiden käyttö on kokonaisuudessaan jonkin verran pienentynyt asiakasmäärän vähentyessä hotelleista, laivoilta ja toimistoista. Kosketuspintojen desinfioiva pyyhintä on monessa kohteessa sen sijaan lisääntynyt ja kasvattanut desinfiointiaineiden kokonaiskulutusta.

On hyvä muistaa, että käyttämämme puhdistusaineet ylläpitosiivouksessa ovat ympäristömerkittyjä aina, kun mahdollista. Joutsenmerkityt puhdistusaineet ovat biohajoavia, joten ne eivät kerry eliöihin. Ne eivät myöskään sisällä vesistöjä rehevöittävää fosfaattia.

Desinfiointiaineiden tarkoitus on tuhota tai vähentää mikrobeja pinnoilta, jonka vuoksi ne ovat haitallisia myös luonnon eliöille. Tämän vuoksi desinfiointiaineille ei voi hakea ympäristömerkkiä. Tilanne Suomessa on kuitenkin hyvä, sillä suurin osa ammattisiivouksessa käytetyistä haitallisista puhdistusaineista suodattuu jätevesipuhdistamoissa eikä päädy vesistöihin.

Jatkuvaa kehitystyötä ympäristön hyväksi

Konseptoimalla eri toimialueiden siivousta teemme paljon työtä täyttääksemme vaadittavat edellytykset ympäristön hyväksi.

  • Hotelli- ja majoitustilojen puhtaanapito SOLissa sai Joutsenmerkin vuonna 2018
  • Käytämme annostelujärjestelmiä siivousaineiden annostelussa ja pyykinpesussa.
  • Kiilto Oy toimii tuotetoimittajanamme ja yhteistyökumppanina, jonka kanssa teemme yhteistyötä ja ennakoimme tulevia muutostarpeita yhdessä.

Kiillon ammattisiivouksen Solution Manager Tiina Laurén kertoo Joutsenmerkin olevan tunnustus pienemmästä ilmastovaikutuksesta. Joutsenmerkki on elinkaarimerkki, joka arvioi tuotteiden ilmastovaikutuksia koko elinkaaren ajan pyrkien pienentämään kasvihuonepäästöjä. Se on myös edelläkävijä, jonka vaatimukset ovat tiukemmat kuin mitä esimerkiksi lainsäädäntö vaatii. Joutsenmerkityn tuotteen tulee olla toimivuudeltaan yhtä hyvä tai parempi kuin markkinoilla oleva vastaava tuote. Ympäristövaikutuksen lisäksi tuotteissa otetaan terveysvaikutukset tarkasti huomioon.

Joutsenmerkki on tärkeä myös monelle meidän asiakkaamme asiakkaalle, esimerkiksi hoivakodeissa ja hotelleissa. Ympäristöarvot huomioidaan monessa kohteessa ja niiden halutaan näkyvän päivittäisessä tekemisessä. Merkkiin yhdistetään vahvasti terveysvaikutukset ja käyttäjäturvallisuus, kertoo Laurén.

Joutsenmerkki kumppanina kohti ympäristöjohtajuutta 

Merja O. Merja Oljakka, vastaa SOL Palvelut Oy:n henkilöstön ja koulutuksen kehittämisestä. Hänellä on pitkä kokemus yhteiskunnan luottamustoimista ministeriöiden alaisissa koulutuselimissä. Oljakka valittiin puheenjohtajaksi 1.1.2018 toimintansa aloittaneeseen puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämätoimikuntaan.