SOL Palvelut Oy palkitsee henkilöstöään noin miljoonalla eurolla sosiaalikulut mukaan lukien kiitoksena vuoden 2023 työpanoksesta. Yli 6 000 SOL Palveluiden työntekijää saa kertaluonteisen kannustepalkkion toukokuussa. Kannustepalkkion suuruus henkilöä kohden on 100–150 euroa suhteutettuna työsuhteen kestoon.

SOL Palveluiden toimitusjohtaja Jussi Holopaisen mukaan palkkio on kiitos henkilöstölle viime vuoden työpanoksesta. ”Toimimme palvelualalla ja työntekijät ovat meille tärkein voimavaramme. Palkkiolla haluamme kiittää heitä lämpimästi arvokkaasta työpanoksesta”, Jussi Holopainen sanoo.

SOL Palvelut maksoi kannustepalkkioita myös viime vuonna yhteensä 850 000 euron edestä.

SOL Palvelut on osa suomalaista SOLEMO perhekonsernia. SOL Palvelut Oy työllistää noin 6500 työntekijää. Yrityksen liikevaihto vuonna 2023 oli noin 180 miljoonaa euroa. Yrityksen henkilöstö on monimuotoinen, sillä se työllistää paljon nuoria ja Suomeen muuttaneita henkilöitä. Yritys haluaa olla halutuin työnantaja alalla. Se panostaakin paljon sekä työntekijöiden koulutukseen että henkilöstön työtyytyväisyyteen, jota mitataan kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 2023 henkilöstötyytyväisyys oli 4,3 (asteikolla 1–5).