Tulevaisuuden hotelleilta vaaditaan uudenlaista johtamista ja vastuullisuutta 

Sokotelin hotelliliiketoimenjohtaja Heli Engblom nostaa kaksi keihäänkärkeä, jotka muuttavat tulevaisuuden työelämää toimialalla. Ne ovat uudenlainen johtaminen ja vastuullisuus. – Toimialallamme on eletty epävarmoja aikoja; ensin koronan ja nyt Ukrainan sodan vuoksi. Uskon kuitenkin, että alamme on edelleen tulevaisuudessa kiehtova ja haluttu toimiala tehdä töitä, Heli Engblom sanoo.  Kun tulevaisuudessa näkyvissä on työntekijäpula, Heli Engblom uskoo, että työntekijät kiinnittävät yhä enemmän huomiota työnantajan arvomaailmaan. – Arvoissa erityisesti vastuullisuus tulee korostumaan. Työntekijät arvostavat erityisesti oikeita vastuullisia tekoja. Vastuullisuuden pitää olla uskottavaa ja aitoa. Vastuullisuuden vaatimukset koskevat yhtä lailla sekä ihmisiä että ympäristöä. – Olenkin erittäin iloinen, että tätä tulevaisuuden kynnyskysymystä on meillä mietitty jo pitkään.  Olemme tehneet paljon juuri oikeita vastuullisuustoimenpiteitä, Engblom jatkaa.

Kohti yksilöllistä johtamista

Kun työntekijät tulevaisuudessa yhä tarkemmin valitsevat työnantajansa, he haluavat samalla myös yhä enemmän vaikuttaa oman työnsä sisältöön ja elinikäiseen oppimiseen. – Vaatimukset yksilöllisestä johtamisesta kasvavat. Ihmiset haluavat työpaikalla tulla kuulluksi ja huomioiduksi, mikä tarkoittaa, että heitä pitää johtaa yksilöinä. Määrääminen ei enää käy. Esimiestyö tulee kehittymään ja joustamaan.  Heli Engblom uskoo, että yksilöllisestä johtamisesta seuraa paljon hyvää.  – Sen kautta syntyvä avoimuus ja luottamus johtavat kohti parempaa yhteistyötä. Kun ihmistä johdetaan yksilöllisesti, hän pystyy keskittymään työhönsä ja antamaan parhaan työpanoksensa. Positiivisuuden kehä lähtee työntekijäkokemuksesta, se heijastuu työporukkaan, koko tiimiin, yritykseen ja tietysti asiakaskokemukseen ja tätä kautta myös tulokseen, hän miettii.
 


Sokotel ja SOL 

SOL Palvelut siivoaa useita Sokotelin hotelleja. Yhteistyö on jatkunut useita vuosia ja laajentunut viimeksi vuonna 2022.  SOLin ja Sokotelin yhteistyössä on korostettu päivittäisen kommunikaation tärkeyttä. Toimintaa on jatkuvasti kehitetty ja etsitty yhdessä uusia toimintatapoja.  SOL Palveluilla on myös oma Housekeeping-akatemia, jossa koulutetaan erityisesti hotellisiivoukseen erikoistuneita esihenkilöitä. Vuosittain käynnistyvässä koulutuksessa koulutetaan muun muassa hotellin brändiosaamista ja toimimista brändinmukaisesti.