Puhtaus on tärkeä osa potilasturvallisuutta

SOL huolehtii sairaalan sykkeessä niin yleisten tilojen kuin korkeaa hygieniatasoa vaativien leikkaussalien ja sairaala-apteekin puhtaudesta.

Meille suomalaisille on sanomattakin selvää, että terveydenhuollon on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Harva tulee kuitenkaan ajatelleeksi, kuinka tärkeä rooli puhtaanapidolla ja siivouksella on potilasturvallisuuden kannalta. Puhtaus on laadukkaan, turvallisen ja asianmukaisesti toteutetun terveydenhoidon kivijalka.

Puhtaanapidolla varmistetaan omalta osaltaan potilasturvallisuutta, ja silloin hygienia-asiat ovat luonnollisesti ensiarvoisen tärkeitä. Sairaalan puhtaanapito vaatii aina erityistä asiantuntemusta, toteaa Kainuun Uuden Sairaalan projektipäällikkö Terho Pekkala.

Sairaala ei nuku koskaan

Kainuun uutta sairaalaa rakennetaan täyttä häkää, ja pääosa valmistuu tammikuussa 2020. Uusi sairaala on laajuudeltaan noin 46 000 bruttoneliömetriä.
– Käytännössä rakennusala tarkoittaa 6–7 päällekkäin rakennettua jalkapallokenttää. Sairaalassa on yli 2000 huonetta, joten pintaa riittää puhdistettavaksi. Lisäksi haastetta tuo se, että sairaala ei nuku – esimerkiksi päivystyksessä tehdään töitä kolmessa vuorossa, Pekkala havainnollistaa.

Pinta-alaa ja vuorotyötä isompi haaste on kuitenkin se, että sairaalassa on pidettävä puhtaana monenlaisia ja hyvinkin haastavia tiloja.
– SOL huolehtii Kainuun sairaalassa yleisten toimistotilojen, vuodeosastojen, päivystyksen, leikkausosaston sekä erittäin korkeaa hygieniatasoa vaativan sairaala-apteekin puhtaanapidosta, Pekkala kertoo.

SOL on vastannut Kainuun sairaalan puhtaanapidosta yli neljän vuoden ajan ja on tällä hetkellä ainut yksityinen toimija sairaalasiivouksessa.
Sairaalasiivouksen lisäksi SOL vastaa rakennusaikaisesta siivoamisesta ja lisäksi SOLilaiset ovat tukemassa sairaalan henkilökuntaa laitoshuollossa, esimerkiksi osastolla ruokahuollossa ja sairaalatarvikkeiden kuljettamisessa.

Infektiot eivät leviä, kun siivotaan oikein

Vaikka hoitohenkilöstö huolehtii sairaalassa potilaiden henkilökohtaisesta hygieniasta, SOLilaisilla on paljon käytännön vastuuta, jotta infektiot ja niiden leviäminen voidaan estää.

Siivoustyötä tekevien on tunnistettava tartuntojen synty- ja leviämistavat, jotta he ymmärtävät vastuunsa ja osuutensa infektioiden ehkäisyssä, sanoo Kainuun sairaalan ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikkö Eila Heikkinen. 

Jotta infektioita voidaan torjua, jokaisen työntekijän on ymmärrettävä hygienian tärkeys, osattava siivota oikeassa järjestyksessä puhtaasta likaiseen sekä käytettävä sopivia puhdistamisen välineitä ja aineita.

– Pahimmassa tapauksessa huonolla siivoustekniikalla voidaan levittää bakteereita, sillä niin sanottu vaarallinen ja näkymätön mikrobilika ei näy. Vaikka tila näyttää puhtaalta, työntekijän täytyy siivota tila oikealla aseptisella omallatunnolla, Heikkinen lisää.

Korkean hygieniavaatimuksen vuoksi sairaalan tiloja puhdistavilta vaaditaan myös erityiskoulutusta. Sairaalan puhdastiloissa työskentelevillä on oltava suoritettuna sekä laitoshuoltajan tutkinto että puhdastila-passi. Lisäksi uusi työntekijät perehdytetään kohteessa kyseisten puhdastila-alueiden siivoukseen.

”Joustava, aktiivinen ja ketterä”

SOL on ollut Pekkalan mukaan joustava ja aktiivinen kumppani sairaalan puhtaanapidossa.
– SOL on osallistunut aktiivisesti toiminnan kehittämiseen, ja tehnyt paljon ehdotuksia, miten puhtaanapitoon liittyviä asioita voidaan ratkaista ketterästi.

Pekkalan mukaan tärkein vaatimus yhteistyökumppanilta on, että puhtaanapidon sovittu laadullinen taso toteutuu. Lisäksi sairaalassa arvostetaan osaavaa ja pysyvää henkilöstöä.

– Toisessa vaakakupissa painaa tietysti aina se, kuinka sovitut asiat saadaan maaliin mahdollisimman tehokkaasti. Tässä SOLin toiminnan joustavuus on ollut Kainuun sairaalalle tärkeä ja merkittävä asia, Pekkala päättää.

Kainuun uusi sairaala:

  • 240 vuodepaikkaa
  • 7 leikkaussalia
  • teho-ja valvontaosasto
  • synnytysosasto
  • päiväsairaala
  • 46000 neliömetriä

Kainuun keskussairaala

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa sairaalasiivouksen haltuunotto sujui hyvin>>

Lue miten SOL huolehtii monipuolisista ja korkean hygieniatason kohteiden kuten sairaaloiden, terveyskeskusten, lääkärikeskusten ja hoivakotien siivouksesta ja puhtaudesta tarjoten viihtyisän ja turvallisen ympäristön asiakkaille, henkilökunnalle ja vierailijoille. >>