Laadunarviointi varmistaa elintarviketilojen korkean hygieniatason

Elintarviketeollisuuden tiloissa siivouksella on merkittävä rooli osana laadunhallintaketjua. Elintarviketeollisuuden tuote- ja työturvallisuuden näkökulmasta puhtaus on oltava joka päivä ensiluokkaista ja täytettävä laatukriteerit sekä vaadittavat standardit.

Elintarviketilojen laitteet ja koneet siivotaan päivittäin

Osaava ja alalle koulutettu henkilöstö huolehtii tilojen, laitteiden, koneiden ja välineiden puhtaudesta päivittäin. Korkean hygienian ylläpito on olennainen osa elintarviketeollisuuden tuotannon jatkuvuuden kannalta.

Siivouskohteena elintarviketeollisuudessa työ on hyvin monivaiheista ja fyysisesti raskasta. Kun työskennellään elintarvikealalla, on palveluvastaavien oltava tarkkoja ja perusteellisia. Laadunarviointia tehdään mikrobimittauksilla ja aistinvaraisilla tarkistuksilla päivittäin. Pintapuhtausnäytteitä otamme kattavasti eri pinnoilta, tasoilta ja koneista säännöllisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Noudatamme toiminnassamme asiakkaan laatujärjestelmää ja räätälöimme laadunseurannan aina vastaamaan asiakkaan tavoitteita ja vaatimuksia. Kuukausittain tehtävillä hygienia- ja puhtauskierrosten avulla yhdessä asiakkaan kanssa varmistamme sovitun hygienia- ja ylläpidon toteutumisen.

Osaava henkilöstö ja sujuva yhteistyö

Teemme pitkäjänteistä ja järjestelmällistä henkilöstön osaamisen kehittämistä sekä uudelleen perehdytystä elintarviketeollisuuden kohteissa.  Panostamme perehdytykseen ja kohteessa tapahtuvaan asiakaskohtaiseen perehdytykseen, näin varmistamme henkilöstön sitoutumisen ja ymmärryksen tavoitellusta laatutasosta.

Elintarvikesiivouksessa hygieniaosaaminen on tärkeää

Siivouksen palveluvastaavilla on oltava ymmärrys asiakkaan vaatimuksista, työn laatukriteereistä ja tavoitteista, jotta voimme varmistua korkean hygieniatason toetutumisen jokaisella siivouskerralla. Palveluvastaaviemme tehtävä on varmistaa, että asiakkaan tilat, koneet ja työvälineet ovat aina puhtaat ja turvalliset käyttää. Näin takaamme häiriöttömän aloituksen asiakkaan tuotannolle päivittäin.

Hallittu ja häiriötön haltuunotto

Haluamme olla luottamuksen arvoinen, avoin ja ylivoimainen yhteistyökumppani ja tulevaisuuden kehittäjä! Monipuolisella yhteistyöllä ja koulutuksella varmistimme sen, että hygieniataso säilyy hyvänä yhteistyön aikana.

Haluamme jatkossa olla myös kumppani teidän kanssanne.

Olen kiinnostunut elintarvikekohteen siivouksesta

Vahvistimme elintarvikesiivouksen osaamistamme ostamalla TekniCleanin osakekannan 2018. Yritysoston myötä olemme panostaneet elintarviketeollisuuden osaamisen kasvattamista SOLissa. Yhteistyössä olemme luoneet yhteisen toimintatavan ja konseptin SOL Palveluiden elintarviketeollisuuden asiakkuuksiin sekä Suomessa että Tanskassa. Haluamme pystyä vastaamaan asiakkaiden vaatimuksiin ja tuoda ammattitaitoista osaamista. Olemmekin osaava ja asiakkaan tarpeet ymmärtävän palveluntuottaja, joka kuuntelee asiakkaan vaatimuksia ja tahtotilaa.

TekniCleanin asiakkuuksia Tanskassa on mm. Danish Crown, suurimpana Saebyn teurastamo, Tulip, Skare, Orkla Ishoj, Danpo, Arla, Systemfrugt ja Gråsten salat.