Yhdenvertaisuus

Vaalimme ja kehitämme yhdenvertaista työyhteisöä, jossa on mahdollista kasvaa, kouluttautua ja tehdä työtä arvojen mukaisesti sukupuoleen, ikään, kansalaisuuteen, taustaan tai uskomuksiin katsomatta. Perheiden yhdistämisen kautta tarjoamme tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti työtä myös perheen naisille ja tytöille.

Kansallisuuksien kirjo tuo suvaitsevaisuutta työyhteisöön

Palveluesimies Nina Laurila työskentelee SOL Palveluilla Helsingin metroasemasiivouksen parissa. Hänen tiimissään työskentelee 45 palveluvastaavaa 14 eri maasta.

– Kun palkkaan työntekijän, hänen ei tarvitse osata puhua suomea. Riittää, että hän tervehtii suomeksi, sillä ainakin meillä SOLissa työntekijät haluavat oppia suomea. Meillä suomen kielen oppiminen on tuotu työyhteisön arkeen.  Käytämme perehdytyksessä apuna erilaisia kuvituksia. Meillä on myös erilaisia viestiketjuja- ja keskusteluryhmiä, jotka auttavat kielen oppimisessa.

– Kerran viikossa meillä on myös suomen kielen opetusta, jossa käydään läpi asiakaspalvelutilanteita suomeksi ja kannustetaan ihmisiä puhumaan. Työkielenä meillä on suomi ja englanti toimii hyvänä apukielenä.

Monesti luullaan, että monikulttuurisessa työyhteisössä tulisi paljon konflikteja. Se on väärä tieto. Mitä enemmän on eri kansallisuuksia, sitä suvaitsevaisempi ja avoimpi työyhteisö. Työyhteisö, jossa on paljon eri kansallisuuksia, on uuden työntekijän helpompi sulautua mukaan.

SOL Palveluilla rakennetaan luottamuksen ilmapiiriä

– Jokainen tekee virheitä, mutta niistä opitaan ja niistä pitää pystyä keskustelemaan. Avoimessa keskusteluyhteydessä kaikista asioista voidaan puhua – onnistumisista ja virheistä myös.

– Kun ihmisillä on erilaisia taustoja ja uskomuksia, on hyvä luoda tiimin yhteiset pelisäännöt. Sellaisia voivat olla esimerkiksi toimintatavat ongelmatilanteissa ja miten virheisiin reagoidaan. “Meillä ihmistä ei tuomita virheistä”, Nina sanoo. Jokaiselle pitää antaa mahdollisuus.

Videolla Nina Laurila kertoo positiivisesta johtamisfilosofiasta ja antaa vinkkejä monikulttuurisen tiimin johtamiseen.

Hyväksythän statistics evästeet katsoaksesi videon