Yhdenvertaisuus

Vaalimme ja kehitämme yhdenvertaista työyhteisöä, jossa on mahdollista kasvaa, kouluttautua ja tehdä työtä arvojen mukaisesti sukupuoleen, ikään, kansalaisuuteen, taustaan tai uskomuksiin katsomatta. Perheiden yhdistämisen kautta tarjoamme tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti työtä myös perheen muille jäsenille.

Yhdenvertaisen työelämän edistäminen on osa SOLilasta arkea ja työkulttuuria. Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus ovat arvoja, jotka lunastamme tekojemme kautta. Yhdenvertaisuuden kehittäminen vaatii yhteisössämme johtamista, kuin mikä tahansa kehitystyö.

Kansallisuuksien kirjo tuo suvaitsevaisuutta työyhteisöön

Palveluesihenkilö Nina Laurila työskentelee SOL Palveluilla Helsingin metroasemasiivouksen parissa. Hänen tiimissään työskentelee 45 palveluvastaavaa 14 eri maasta.

Monesti luullaan, että monikulttuurisessa työyhteisössä tulisi paljon konflikteja. Se on väärä tieto.

Mitä enemmän on eri kansallisuuksia, sitä suvaitsevaisempi ja avoimpi työyhteisö. Työyhteisö, jossa on paljon eri kansallisuuksia, on uuden työntekijän helpompi sulautua mukaan, kertoo Nina.

Lue lisää miten suvaitsevaisuutta ja luottamusta rakennetaan työyhteisössä >>

Työpaikoilla tarvitaan nyt uudenlaista johtamista

Jyväskylän siivouspalveluiden palvelujohdossa toimiva Lia-Maria Ihatsu haluaa omassa työssään helpottaa maahanmuuttajien polkua työelämässä. Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistunut Lia-Maria tutki lopputyössään monikulttuurisen työkulttuurin nykytilaa SOL Palveluissa ja hyödyntää nyt työssään oman opinnäytetyönsä tuloksia.

Maahanmuuttajien työllistyminen ja heidän etenemisensä uralla on yhteiskunnallisesti merkittävä asia. Jotta ihmiset pääsevät etenemään työssään ja ovat motivoituneita, esimerkiksi kieli- ja kommunikaatiokysymyksiin on kiinnitettävä huomiota.

Lue lisää miten Lia-Maria auttaa ihmisten työllistymistä ja työmahdollisuuksia >>

Kulttuuritulkki toimii kansainvälisten työntekijöiden apuna

Vuoden 2022 alussa SOLissa aloitti International tutor Adil Khan. Adilin rooli on tärkeä erityisesti yhdenvertaisuustyössä, jota SOLilla on tehty pitkäjänteisesti jo monta vuotta. Hänen tehtävänään on edistää SOLilla ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden sopeutumista suomalaiseen työkulttuuriin, toimia heidän tukenaan ja kommunikoinnin apuna.

Suomeen muuttaminen ja työskentely vaatii sekä oleskelulupaprosessin, asunnon etsimisen, että tarkan perehdytyksen työhön. Palveluesimiehemme toimivat kulttuuritulkkina monen kansainvälisen työntekijän apuna. Yksi kulttuuritulkeista on Valeriaa, joka kehittää uudenlaisia tapoja kansainväliseen rekrytointiin.