SOL on monikulttuurinen ja inklusiivinen työpaikka. Tarjoamalla matalalla kynnyksellä työpaikkoja ehkäisemme syrjäytymistä. Tarjoamme työpaikkoja, jotka rytmittävät arkea ja näin toimivat osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Olemme monen nuoren ja ulkomaalaistaustaisen ensimmäinen työpaikka. Vahvana työelämäkouluttajana mahdollistamme palvelualoillemme kouluttautumisen ja urapolulla kehittymisen.

Ajassamme työelämä on monien muutostrendien pyörteissä.
Työn tekemisen ja teettämisen tavat moninaistuvat kiihtyvällä
tahdilla. Työvoiman saatavuushaasteen suhteen yhteiskuntamme on
myös mielenkiintoisessa vaiheessa. Hyvä esimiestyöskentely, työn
joustavuus, yhdenvertainen työyhteisö ja osaaminen kansainvälisten
tiimien johtamisessa ovat nyt entistä tärkeämmässä roolissa.

Juhapekka Joronen, hallituksen puheenjohtaja

Nuorten ja ulkomaalaistaustaisten syrjäytyminen on merkittävä yhteiskunnallinen ilmiö, joka koskettaa meitä kaikkia. Työhön kiinni pääseminen on erittäin tärkeää ihmisen arjen rytmittäjänä ja osana kokonaisvaltaista hyvinvointia.  Olemme monen nuoren ja ulkomaalaistaustaisen ensimmäinen työpaikka, eikä kynnys ensimmäisen työpaikan saamiseen saa olla liian korkea.