International tutor edistää yhdenvertaisuutta

Adil Khan on nimetty SOLin ensimmäiseksi international tutoriksi. Khanin rooli on tärkeä erityisesti yhdenvertaisuustyössä, jota SOLilla on tehty pitkäjänteisesti jo monta vuotta. Hänen tehtävänään on edistää SOLilla ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden sopeutumista suomalaiseen työkulttuuriin, toimia heidän tukenaan ja kommunikoinnin apuna. Tällä hetkellä SOLilla työskentelee yli 3 000 ulkomaalaistaustaista työntekijää ja puhuttuja kieliä on yli 60. SOLin kasvutavoitteiden myötä määrä tulee lähivuosina todennäköisesti tuplaantumaan. International tutorin rooli on jatkoa monikulttuurisen kehitysryhmän työlle.

SOLilla on jo vuosien ajan tehty paljon töitä yhdenvertaisuuden, monikulttuurisuuden ja tasa-arvon eteen. Jo yli kymmenen vuoden ajan monikulttuurinen kehitysryhmä on rakentanut pohjaa ulkomaalaisten työntekijöiden työllisyyden ja yhdenvertaisuuden eteen, jotta työvoiman saatavuus saadaan varmistettua myös tulevaisuudessakin. International tutor jatkaa tätä työtä ja vie kehitysryhmän strategiaa enemmän käytäntöön. Yhdenvertaisuutta ja muita arvoja on edistetty myös matalahierarkkisella työkulttuurilla, jossa työntekijiöitä, esihenkilöitä ja johtohenkilöitä ei pyritä erottamaan toisistaan. Tällä tavoin kannustetaan työntekijöitä avoimesti kertomaan haasteista, joihin etsitään yhdessä ratkaisuja. Me-ajattelu ohjaa toimintaa; yhdessä tekeminen, yhdessä ongelmien ratkaiseminen ja yhdessä onnistuminen kannustaa kaikkia SOLlilaisia.

International tutor tukena sopeutumisessa

Adil Khan aloitti SOLilla palveluvastaavana siivoustyössä ja nyt hän toimii noin 70 henkilön tiimin esihenkilönä. Khan aloittaa syksyllä 2021 SOLin  international tutorina. Khan on upea esimerkki siitä, kuinka SOL tarjoaa kaikille mahdollisuuksia kehittyä, kouluttautua ja edetä urallaan.

– Olen innoissani international tutorin roolista. Haluan auttaa ulkomailta tulevia työntekijöitä, jotta heillä on mukavaa SOLilla. Ulkomaalaiset työntekijät kohtaavat usein erilaisia mieltä askarruttavia kysymyksiä tai ongelmia liittyen työllisyyskysymyksiin kuten työaikoihin, sopimuksiin, velvollisuuksiin ja oikeuksiin. Minun tehtäväni on auttaa heitä näiden asioiden kanssa. Olen toiminut jo noin kahdeksan vuoden ajan monikulttuurisessa kehitysryhmässä, joten international tutorina pääsen viemään ryhmässä tehtyjä asioita paremmin käytäntöön, kertoo SOLin palveluesimies ja ensimmäinen international tutor Adil Khan.

International tutorin rooliin kuuluu toimia ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden apuna sopeutumisessa suomalaiseen työkulttuuriin ja lisäksi toimia tarvittaessa neuvottelijana. Tehtäviin kuuluu myös kehittää erilaisia ratkaisuja parempaan kommunikaatioon ja viestintään sekä toimia esihenkilöiden tukena. Tällä hetkellä yksi suurimpia SOLin haasteita on kommunikaatio ja viestinnän tehottomuus. Usein esteenä on kielimuuri, koska SOLilla työskentelee monista eri kulttuureista ja kielialueilta lähtöisin olevia henkilöitä. Kieliongelmien ratkaisemiseksi SOL on jo aloittanut muutamissa kohteissa suomen kielen koulutuksia ulkomaalaistaustaisille työntekijöille. Suurin osa kaikesta viestinnästä tapahtuu kuitenkin englanniksi.

– Rooli on keskeinen viestin välittämisen kannalta sillä toimin yhteistyössä sekä työntekijöiden että johdon kanssa. International tutor tehtävässä yhdistyy luontevasti intohimoni löytää ratkaisuja monikulttuurisuuden tuomiin kommunikaatiohaasteisiin ja työnteko. Pääsen roolissani aidosti vaikuttamaan asioihin ja toivon työlläni helpottavani ulkomailta tulevien työntekijöiden sopeutumista, toteaa Khan.

–  SOLilla teemme töitä yhdessä, jotta kaikilla olisi mukava olla. SOLin toiminnan keskiössä on tarjota jokaiselle mahdollisuus iästä, sukupuolesta ja taustasta riippumatta. Meillä yhdenvertaisuus on kaiken tekemisen keskiössä. SOLin liiketoimnta perustuu positiiviseen ihmiskäsitykseen: uskomme, että jokainen haluaa tehdä hyvää työtä ja onnistua. Kaikilla tulee olla mahdollisuus työllistyä, kouluttautua ja edetä urallaan. Olemme SOLin perustamisesta lähtien aina pyrkineet työllistämään ulkomaalaisia, joilla on saattanut aikaisemmin olla haasteita  työllistyä Suomen työmarkkinoilla. Meille yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat tärkeitä asioita, joita haluamme edistää. SOLilla on ehdoton nollatoleranssi kaikenlaiseen syrjintään.

Lisäksi SOLilla on ikääntyneitä työntekijöitä varten erityinen Keltaiset Pantterit-ryhmä, jossa työllistämme ihmisiä, jotka ovat jo ylittäneet eläkeiän. Näillä erilaisilla ratkaisuilla haluamme taata kaikille mahdollisuuden työhön, kertoo SOLin henkilöstö- ja lakiasiain johtaja Timo Sairanen.