Kansallisuuksien kirjo tuo suvaitsevaisuutta työyhteisöön

Palveluesimies Nina Laurila työskentelee SOL Palveluissa Helsingin metroasemasiivouksen parissa. Hänen tiimissään työskentelee 45 palveluvastaavaa 14 eri maasta.

– Kun palkkaan työntekijän, hänen ei tarvitse osata puhua suomea. Riittää, että hän tervehtii suomeksi, sillä ainakin meillä SOLissa työntekijät haluavat oppia suomea. Meillä suomen kielen oppiminen on tuotu työyhteisön arkeen.  Käytämme perehdytyksessä apuna erilaisia kuvituksia. Meillä on myös erilaisia viestiketjuja- ja keskusteluryhmiä, jotka auttavat kielen oppimisessa.

– Kerran viikossa meillä on myös suomen kielen opetusta, jossa käydään läpi asiakaspalvelutilanteita suomeksi ja kannustetaan ihmisiä puhumaan. Työkielenä meillä on suomi ja englanti toimii hyvänä apukielenä.  Riittää, että esimiehellä on auttava englannin kielen taito.

– Monesti luullaan, että monikulttuurisessa työyhteisössä tulisi paljon konflikteja. Se on väärä tieto. Mitä enemmän on eri kansallisuuksia, sitä suvaitsevaisempi ja avoimpi työyhteisö. Työyhteisö, jossa on paljon eri kansallisuuksia, on uuden työntekijän helpompi sulautua mukaan.

Luottamuksen rakentaminen työyhteisössä

SOL Palveluilla rakennetaan luottamuksen ilmapiiriä – meillä jokainen on luottamuksen arvoinen.

– Jokainen tekee virheitä, mutta niistä opitaan ja niistä pitää pystyä keskustelemaan. Avoimessa keskusteluyhteydessä kaikista asioista voidaan puhua – onnistumisista ja virheistä myös.

– Kun ihmisillä on erilaisia taustoja ja uskomuksia, on hyvä luoda tiimin yhteiset pelisäännöt. Sellaisia voivat olla esimerkiksi toimintatavat ongelmatilanteissa ja miten virheisiin reagoidaan. “Meillä ihmistä ei tuomita virheistä”, Nina sanoo. Jokaiselle pitää antaa mahdollisuus.