SOL konsernin ja EcoRealin yhteistyö kestävämmän ja vastuullisemman toiminnan edistämiseksi lähti loppuvuonna 2023 vauhdilla käyntiin. Yhteistyö aloitettiin kartoittamalla SOL konsernin vastuullisuustyön nykytilanne sekä kysymällä konsernin yhtiöiden avainasiakkailta ja muilta tärkeimmiltä sidosryhmiltä näkemyksiä ja odotuksia vastuullisuustyön suhteen.

Konsernin sidosryhmille toteutettiin vuodenvaihteessa laaja verkkopohjainen kyselytutkimus, johon osallistui iso joukko SOLin työntekijöitä, kuluttaja- ja yritysasiakkaita, yhteistyökumppaneita sekä muita tärkeitä tunnistettuja sidosryhmiä. Tämän lisäksi EcoRealin vastuullisuusasiantuntijat kävivät keskusteluita SOLin eri liiketoimintojen tärkeimpien avainasiakkaiden kanssa.

”Halusimme ehdottomasti osallistaa sidosryhmämme ja avainasiakkaat vastuullisuustyön suunnitteluun, sillä sen avulla varmistamme kehitystyömme suuntautuvan oikeisiin asioihin. Saimme kyselyiden ja haastatteluiden kautta tärkeää informaatiota siitä, mitä sidosryhmät ja avainasiakkaat meiltä odottavat ja vaativat. Lisäksi saamamme hyvä palaute antoi meille lisää intoa kehittää vastuullisuustyötämme entistä kestävämmäksi ja vastuullisemmaksi edelläkävijöiden joukossa.” kertoo Juhapekka Joronen, toinen SOLin sisarrusparin perheyrittäjistä.

Tutkimusten pohjalta kaikki sidosryhmät pitävät erittäin tärkeänä, että SOL on vastuullinen toimija. Sidosryhmillä on lisäksi keskimäärin erittäin hyvä mielikuva SOL:n vastuullisuudesta, sillä vastuullisuustyölle annettiin arvosanaksi keskimäärin 4,0 asteikolla 1–5. Niin kyselytutkimuksessa kuin avainasiakkaiden haastatteluissa nousi vahvasti esille luottamus SOL:iin palveluntuottajana. Vastuullisuustyöstä kuitenkin kaivattiin lisää tietoa jatkossa.

Mitkä asiat kyselyssä ja avainasiakkaiden haastatteluissa sitten nousivat esiin?

  • Henkilöstön eteen tehty työ toi vastaajilta paljon kiitosta. Moni vastaaja pitää tärkeänä, että SOL kiinnittää myös jatkossa huomiota henkilöstön hyvinvointiin, terveellisiin ja turvallisiin työympäristöihin sekä henkilöstön kuuntelemiseen.
  • Kuluttaja- ja yritysasiakkaat pitävät erittäin tärkeänä sosiaalisen vastuun lisäksi SOL:n työtä ympäristön eteen; konsernilta odotetaan toimia ilman, veden ja maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
  • Asiakkaat tarvitsevat tulevaisuudessa tietoja omaan vastuullisuusraportointiinsa. Jatkossa korostuu esimerkiksi tarve laskea asiakas- tai palvelukohtaisia päästöjä.

Mitä seuraavaksi?

Tunnistettujen teemojen pohjalta laadimme SOLille vastuullisuusohjelman, joka sisältää selkeän tiekartan kunnianhimoisine vastuullisuustavoitteineen. Tiekartta julkaistaan vuoden 2024 aikana. Tuloksia hyödynnetään jo vuoden 2023 vastuullisuusraportissa, joka laaditaan ensimmäistä kertaa kansainvälisen vastuullisuusraportointistandardin (GRI) mukaisesti. Vuoden 2023 vastuullisuusraportin julkaisemme kevään 2024 aikana.

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita ja haastattelututkimukseen osallistuneita! Arvoimme 10 SOL Pesulan lahjakorttia ja olemme olleet kaikkiin arvonnan voittajiin yhteydessä.