Yhteistyö, joustavuus ja vastuullisuus luovat uskoa Scandicin tulevaisuuskuvaan

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä korostuvat erityisesti yhteistyö ja joustavuus. Tätä mieltä on hotellinjohtaja Juha Kolehmainen. Hänen vastuullaan on Scandic Oulu Cityn ja Scandic Oulu Stationin toiminta. Hän uskoo, että tulevaisuudessa hotellivieraan asiakaspolun varrella erityisesti digitalisaatio tulee näkymään yhä voimakkaammin.Digitalisaation avulla sujuvoitetaan ja nopeutetaan asiakkaan palvelua yhä enemmän. Silti myös henkilökohtainen palvelu ja ihmisten kohtaaminen ovat tulevaisuudessa toimialalla erittäin tärkeitä.Sovellukset auttavat meitä siinä, että voimme auttaa ja palvella asiakkaita yhä henkilökohtaisemmin. Kun rutiinitoimet hoidetaan digitaalisesti, meille jää aikaa paremmalle palvelulle. Uskon kuitenkin, että pelkälle botille puhuminen ei riitä. Digiähky on tulossa ja ihmiset odottavat hotellikokemukselta tiettyä luksusta ja huomioonottamista, hän sanoo. 

Juha Kolehmaisen mukaan 24/7 läsnä oleva henkilökunta luo asiakkaalle myös turvallisuuden tunnetta.Henkilökunnalle turvallisuuskulttuuri on tärkeää hotelleissamme ja tämä näkyy palveluna asiakkaillemme. Meillä osataan auttaa hankalissakin tilanteissa. 

Psykologinen turvallisuus ja avoin vuorovaikutus yhä tärkeämpiä

Korona-aika ja sota Euroopassa ovat Juha Kolehmaisen mukaan opettaneet, että toimialallaan ketterät pärjäävät.Silmät ja korvat on pidettävä koko ajan auki ja on osattava toimia nopeasti ja joustavasti.  Nopeassa reagoinnissa hyvä yhteistyö kumppaneiden kanssa korostuu. Hyvän yhteistyön perustana puolestaan on avoimuus.Vuorovaikutus on tärkeää. Pitää keskustella ja puhua ja ottaa myös hankalat asiat esiin. Jos narua vedetään eri suuntaan, kokonaisuus kärsii. Kun keskustellaan avoimesti, vaikeissakin asioissa sopu löytyy nopeasti ja päästään eteenpäin, hän kuvailee. Avoimuus luo myös psykologista turvallisuutta. Kun kaikki uskaltavat puhua asioita niiden oikeilla nimillä, on kaikilla myös turvallisempi tunne. Tämä toimii niin omien työntekijöiden kuin yhteistyökumppaneiden – kuten SOLin – työntekijöiden kesken. Olemme kaikki kuitenkin töissä samassa hotellissa ja kaikki tekevät töitä yhteisten päämäärien eteen. 

Vastuullisuus ottaa isoja harppauksia eteenpäin 

Juha Kolehmaisen mielestä vastuullisuus näykyy hotellitoimialalla yhä enemmän.  – Iso muutos on tapahtunut 2-3 vuoden aikana. Iso askel eteenpäin on otettu, kun yritykset ovat oikeasti alkaneet vaatia sekä omalta toiminnaltaan että yhteistyökumppaneiltaan vastuullisuutta. Se on johtanut konkreettisiin ja vaikuttaviin tekoihin jo nyt ja uskon, että sama kehitys jatkuu. 

Hänen mielestään kun sekä asiakkaat että yrityksen yhteistyökumppanit vaativat vastuullisuutta, se ajaa kaikkia yhä kunnianhimoisempaan toimintaan.Tässäkin on oltava aallon harjalla ja mielestäni me Scandicilla olemme todella onnistuneet vastuullisuustoimissamme niin ympäristövastuun kuin yhteiskuntavastuun puolella. Tästä hyvä esimerkki on Scandic in Society -ohjelma, jonka mukaan jokainen hotellimme toteuttaa vuosittain vähintään kolme yhteiskuntaa tukevaa aktiviteettia.  


Oulun Scandicit  ja SOL  

SOL siivoaa Oulussa sekä Scandic Oulu Cityä että Scandic Oulu Stationia. Työt Stationilla aloitettiin 1.11.2021 ja Cityssä 1.5.2014. Yhteistyössä pidetään tärkeänä avointa kommunikaatiota ja keskustelua hotellinjohdon ja SOLin työnjohdon kesken. Vuorovaikutus on päivittäistä ja sujuvaa. Lisäksi SOLin palvelujohto ja Scandicin hotellijohto tekevät laatukierroksia kerran kuukaudessa.  Yhteistyön avaimena on helppo palautteen antaminen ja asioiden välitön korjaaminen