Vastuullisuus on ollut SOL konsernin toiminnan keskiössä jo useita vuosia, ja nyt työtä halutaan syventää entisestään EcoRealin kanssa. Yhtiöt tekivät sopimuksen vastuullisuusasiantuntijasta 1.11.2023 alkaen. Sopimuksen kautta konsernin vastuullisuustyö saa uusia kierroksia, kun koko EcoRealin ympäristö- ja vastuullisuuspalveluiden tiimi auttaa konsernia kaikissa yrityksen vastuullisuuskysymyksissä.

”Me SOLilaiset haluamme kehittää toimintaamme ja muotoilla palvelujamme entistä kestävämmäksi ja vastuullisemmaksi asiakkaiden ja sidosryhmän tarpeet huomioiden. Vastuullisuus onkin ollut jo pitkään yksi arvoistamme. Uusien kasvavien vaatimusten ja odotusten myötä vastuullisuuden kokonaisuuden hallinnasta on tullut yhä monimutkaisempaa, minkä vuoksi päätimme aloittaa yhteistyön EcoRealin kanssa. Yhteistyön myötä voimme varmistaa, että olemme asiakkaillemme ylivoimainen ja vastuullinen kumppani myös jatkossa.” – toteaa SOLin hallituksen puheenjohtaja Juhapekka Joronen.

SOLin ja EcoRealin yhteistyö rakentuu kolmen osa-alueen ympärille: strateginen vaikuttavuustyö osana SOLin vastuullisuustyötä, CSRD-kestävyysraportointiin tähtäävä vastuullisuusraportointi sekä vastuullisuustyön päivittäinen johtaminen. Yhteistyö alkaa nykytilan kartoituksella sekä asiakas- ja sidosryhmätutkimuksilla, joiden pohjalta laaditaan tarkemmat suunnitelmat vastuullisuustyön edistämiseksi.

”On mahtavaa aloittaa yhteistyö vastuullisen ja lämminhenkisen SOL-perheen kanssa. Nykypäivänä vastuullinen yritys miettii perinteisen ESG-vastuun lisäksi sitä, miten se voi palveluidensa kautta ratkaista yhteiskunnan suurimpia haasteita ja näin ollen ikään kuin jakaa vastuullisuusosaamistaan eteenpäin kestävän kasvun periaatteella. Tämä ajatusmalli on SOLissa ymmärretty, jolloin voimme yhdessä lähteä konkretisoimaan SOLin vaikuttavuustyötä edelläkävijöinä.” – linjaa EcoRealin asiakkuusjohtaja Markku Raatikainen.

Vastuullisuustyön edistämiseksi yhteistyölle on perustettu strateginen työryhmä sekä SOLin edustajista ja EcoRealin ympäristö- ja vastuullisuustiimistä koostuva laajempi vastuullisuustyöryhmä. Päivittäisestä työskentelystä vastaavat nimetyt avainhenkilöt. Vastuullisuustyön etenemisestä tullaan jatkossa tiedottamaan tiiviisti kaikille sidosryhmille.

Lisätietoja:

SOL konserni, Hallituksen puheenjohtaja Juhapekka Joronen.

EcoReal Oy, asiakkuusjohtaja Markku Raatikainen, p. 044 355 5666 ja vastuullisuuspäällikkö Lotta Kauppinen, p. 050 554 4967.