Hyödynnämme teknisiä turvallisuusjärjestelmiä monipuolisesti valitun alueen etävalvontaan sekä muuhun turvallisuustyöhön. Riskikartoituksen avulla selvitämme teknisten turvallisuusjärjestelmien nykytilan, arvioimme kehitystarpeet ja otamme huomioon toimeksiantajan turvallisuusvaatimukset. Etähallinta on keskitetty hälytyskeskukseemme, joka valvoo 24/7.

Tekniset turvallisuusjärjestelmät etävalvonnan osana

Tarjoamme teknisiä turvallisuusjärjestelmiä kiinteällä kuukausihinnalla muiden turvallisuuspalveluiden tueksi. Asiakkaan avuksi suunniteltuja järjestelmiä ovat mm. kameravalvonta-, kulunohjaus-, rikosilmoitin-, lukitus- ja henkilöturvajärjestelmät. Myös ovi-, portti- ja puomiratkaisut, aidat ja valaistus, turvatarkastus- ja läpivalaisulaitteisto sekä postinkäsittelyratkaisut suunnitellaan toimimaan tarkasti asiakkaan toiveiden mukaan.

Hälytyskeskuspalvelut ja etävalvonta

Hälytyskeskuspalvelun tavoitteena on riskien vähentäminen ja kiinteistöön, henkilökuntaan ja asiakkaisiin kohdistuvien turvallisuusuhkien ennaltaehkäisy sekä minimointi. Tilanteen vaatiessa vartija lähetetään kohteelle sovittujen ohjeiden mukaisesti. Hälytyskäynnillä vartija puuttuu havaitsemiinsa poikkeamiin.

Kysy meiltä lisää