TEKNIIKAN PALVELUT

Tarjoamme kylmälaitetekniikan erikoisosaamista Pohjois-Suomessa. Palvelumme pitää kattavasti sisällään kylmä-, hitsaus-, sähkö-, LVI- sekä automaatiopalveluita.
Toimintamme on ollut kasvussa ja liiketoiminnalle on saatu jatkuvuutta ja varmuutta. Jatkossa haluamme tarjota entistä laajemmin kokonaisvaltaista kylmälaitehuoltoa ja suurempia kokonaisuuksia. Erikoisosaamisena ovat uudet hiilidioksidilaitteiden palvelukokonaisuudet, jotka ovat ajankohtaisia ympäristöasioiden myötä. Vahvinta osaamistaamme on kaupan kylmä, niiden asennukset ja vuosihuollot.

Myös vedenjäähdyttimien ja ravintolan kylmälaitteiden asennus ja huolto kuuluu osaamiseemme. Teemme myös hitsauksia sekä automaatiopalveluita ja sähkötöitä.
Kylmälaitehuollon palveluilla saadaan huomattavia kustannussäästöjä.

Ajankohtaista hiilidioksidin käytöstä

Tällä hetkellä isossa osassa ovat hiilidioksidipuolen työt kaupan alalla. Kaupoissa luovutaan pikkuhiljaa ympäristölle haitallisten kylmäaineiden käytöstä ja hiilidioksidi kasvattaa osuuttaan kaupan kylmän kylmäaineena.  Hiilidioksidin käyttö kylmälaitteissa on tullut ajankohtaiseksi muun muassa EU-säädösten ja ympäristöasioiden myötä. Uusilla hiilidioksidilaitteilla saadaan energiansäästöjä sekä myös hiilipäästöarvoja kuntoon.
Tällä hetkellä vanhoissa kylmälaitteissa käytetään HFC-yhdisteitä, joiden GWP-arvot ovat hyvin suuret. Jos hiilidioksidia kylmäaineena käyttävästä kylmäjärjestelmästä pääsee ilmakehään hiilidioksidia yksi kilo, sen ilmaston lämpenemistä edistävä vaikutus ilmakehään on vain tämä yksi kilo. Jos taas vielä tällä hetkellä sallittua kylmäainetta 404 pääsee ilmakehään kilo, se vastaa lähes 4000 kg:n hiilidioksidipäästöjä. Kylmäaineissa käytössämme on normit täyttävät Kylmäluvat yli 3kg
(Tukes Nro990/91/2014).

PALVELUMME

Kylmä- ja jäähdytysjärjestelmät:

Palvelumme koostuu kylmäteknisten järjestelmien huoltotöistä, vikakorjauksista sekä kylmäjärjestelmien urakoinnista. Käyttämämme tuotteet ovat kokemuksen kautta valikoituja luotettavia alan huippumerkkejä.

Automaatio- ja sähköpalvelut:

Palvelumme kattaa kaikkien kiinteistöautomaatiojärjestelmien vikakorjaukset, sekä huollot. Myös eri automaatiojärjestelmien yhteensovittaminen kuluu palvelukokonaisuuteemme.

LVI-palvelut:

Palvelumme kattaa ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmien huollot, vikakorjaukset ja pienimuotoiset saneeraukset. Esimerkkinä mainittakoon lämmönvaihtimien uusinta sekä erilaiset maalämpösovellukset.

Yhteystiedot:

Oulu
Kimmo Koskiniemi, kimmo.koskiniemi@sol.fi
Anssi Autiola, anssi.autiola@sol.fi
Kimmo Kallio, kimmo.kallio@sol.fi

Puh. 040 684 6256

Kuusamo
Harri Kihlman, harri.kihlman@sol.fi
Juha-Pekka Välimaa, juha-pekka.valimaa@sol.fi

Puh. 040 197 9433

Lue laajemmin Kiinteistöpalveluistamme