Kiinteistön korjausvelka ja energiankulutus saadaan hallintaan ja talotekniikka pidetään pitkäjänteisesti kunnossa, kun kiinteistötekniikkaa tarkastellaan kiinteistöjohtamisen näkökulmasta. Kyseessä ei ole pelkkä energiansäästö, vaan olennaista on myös se, että kiinteistöön saadaan käyttäjille optimaaliset olosuhteet.

Optimaalisen lämpötilan, hyvän sisäilman ja valaistuksen tuoma tuottavuuden nousu voi olla energiansäästöäkin merkittävämpi tekijä asiakkaalle. Virittämällä ja viimeistelemällä rakennuksen automaatiojärjestelmän toiminta yhdessä muun kiinteistötekniikan kanssa oikein toimivaksi, energiataloudelliseksi kokonaisuudeksi, voidaan rakentaa samalla pohjaa, jolla voidaan hallita myös tulevien vuosien energiankulutusta.

Energiatehokkuushankkeen säästöt maksavat investoinnit takaisin

Energiatehokkuushanke on tehokas tapa nostaa kiinteistöjen tuottoja ja varautua kasvavien energiakustannusten nousuun. Mikäli investointeja ei tehdä, energiakustannusten nousu voi aiheuttaa kiinteistöjen määrästä ja koosta riippuen jopa miljoonien eurojen lisäkustannukset.

Energiatehokkuushankkeen seurauksena syntyvät energiasäästöt maksavat investoinnit takaisin ilman että kiinteistöjen käyttökustannukset kasvavat — ja säästötakuumme ansiosta investointi energiatehokkuuteen ei ole ainoastaan tuottoisa, vaan myös 100% riskitön.

Kysy meiltä lisää