Etävalvonnan ja etähallinnan palvelut

Kiinteistöjen tekniset ratkaisut ja kiinteistöautomaatio mahdollistavat kustannustehokkuutta ja toimivuutta parantavaa arkea. Valvomme ja toimimme kiinteistön olosuhteita etäyhteydellä ohjaten. Normaalin olosuhdeohjauksen ohella myös kiinteistöhuollon toiminnan osuvuutta ja oikea-aikaisuutta esimerkiksi erilaisissa kiinteistön vika- ja häiriötilanteissa kyetään teknisellä seurannalla edistämään. Etävalvonta mahdollistaa usein ajoissa havaittavia signaaleja, joihin nopealla puuttumisella voidaan ennaltaehkäistä jopa kalliita laiterikkoontumisia ja olosuhteisiin vaikuttavia ei-toivottuja tapahtumia.

SOL Kiinteistöpalveluilla on 24/7 -etävalvontakeskus, joka kykenee palvelemaan hyvin erilaisia kiinteistöissä tapahtuvia tilanteita ja tapahtumia. Etävalvontakohteisiimme laaditaan ohjausmenettelyt, jotka palvelevat mahdollisimman harkitusti kunkin asiakkaan olosuhteiden optimaalista toimivuutta.

Kysy meiltä lisää