Tarjoamme Työnhakuvalmennusta asiakasyrityksillemme. Valmennus soveltuu yrityksille erilaisissa muutostilanteissa. Tällaisia tilanteita ovat mm. organisaatiomuutokset, uudelleen järjestelyt ja sijoittelut, YT-neuvottelut ja henkilöstön vähentämistarve.

Koulutamme 17 eri ammattiin.

Valmennusohjelmassa käydään läpi valmennettavien nykytilanteen ja työnhaun tavoitteet. Teemme henkilöille osaamiskartoituksen ja oppimispolun. Valmennamme työnhakijoita rakentamaan oman työhakemuksen ja CV:n sekä ohjaamme eri työhaastattelun tilanteisiin. Erittäin tärkeää on motivoida työntekijät aktiiviseen työnhakuun.

Valmennuksissa voimme huomioida nykyisissä asiakaskohteissa olevia työtarpeita ja tarjoamaan töitä asiakasyrityksissämme. Näin työnhakijat ja työntarjoajat kohtaavat parhaalla mahdollisella tavalla.

Ratkaisukeskeinen ja ihmisläheinen valmennus räätälöidään aina kunkin valmennettavan yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Työnhakuvalmennuksen tavoite

  •   Muuttuneen työtilanteen haltuunotto
  •   Omien vahvuuksien sekä kehityskohteiden tunnistaminen ja kehittäminen
  •   Työnhakukanavien ja verkostojen tunnistaminen ja hyödyntäminen
  •   Oman osaamisen myyminen työnhakuprosessissa

Valmennus voidaan toteuttaa joko yksilövalmennuksena tai ryhmävalmennuksena

Lisätietoja:
SOL Henkilöstöpalvelut Oy,

aluemyyntijohtaja Minna Tuira, puh. 040 6817 120