SOL auttaa selvittämään ulkoistamisen edut

Monessa kunnassa, kaupungissa ja muussa julkisen sektorin organisaatiossa mietitään perustoimintaa tukevien palvelujen uudelleenjärjestelyjä palvelujen tehokkuuden ja laadun parantamiseksi sekä kulujen karsimiseksi. Ulkoistaminen kannattaa nostaa yhdeksi vaihtoehdoksi.

Monet kunnat ja kaupungit ovat ulkoistaneet jo paljonkin, mutta on kuntia ja kaupunkeja, joissa asia on vielä alkutekijöissään. Kannattaa rohkeasti tutustua vaihtoehtoisiin yhteistyön ja kumppanuuden malleihimme, koska ulkoistamisella saavutettavat säästöt ovat kiistattomat. Ulkoistamisprojektin aloittaminen on helpompaa, kun ensimmäinen vaihe valmistelusta on tehty ajoissa, johtaja Mika Martola SOL -yhtiöistä toteaa.

Martola korostaa, että ulkoistaminen voidaan aloittaa pienimuotoisena kokeiluna ja laajentaa sitä kokemusten perusteella koskemaan laajempia tehtäväkokonaisuuksia.

Asiakaslähtöinen kokonaisuus laajasta palvelutarjonnasta

SOL tarjoaa luotettavaa osaamista kiinteistönhoito– ja siivoustehtäviin sekä ulkoistupalveluita SOL Henkilöstö- ja Logistiikkapalveluiden kautta. Kiinteistöpalvelut kattavat rakennusautomaation seurannan – lämmitys-, hallinta-, hälytys- ja ilmanvaihtojärjestelmien – lisäksi myös sisäilman olosuhdeseurannan sekä tarvittaessa kiinteistön energiajärjestelmän seurannan. Siivouspalveluissa SOL Palveluiden osaaminen kattaa kaikentyyppisten tilojen puhtaanapidon.

– Huolehdimme kiinteistönhoidosta ja siivouksesta esimerkiksi terveydenhuoltotiloissa, sairaaloissa, kouluissa, päiväkodeissa, virastoissa, uimahalleissa ja muissa urheiluhalleissa. Palvelukokonaisuus sovitaan aina asiakkaan tarpeita ja toiveita vastaavaksi, Martola sanoo.

Martola huomauttaa, että ulkoistamalla palvelunsa SOLille kunta saa käyttöönsä palvelualan ison toimijan kaiken asiantuntemuksen.  Perehdytämme ja koulutamme henkilöstön huolellisesti. Vahvana työelämäkouluttajana kauttamme voi opiskella tutkintoon työn ohella. Näin takaamme henkilöstölle mahdollisuuden edetä uralla, veronmaksajien pysyessä kotikunnassa.

SOL on julkisten sairaanhoitopiirien ja yksityissairaaloiden kumppani

SOL huolehtii monipuolisista sairaalahuollon työtehtävistä niin sairaanhoitopiirien kuin yksityissektorin sairaaloissa sekä  terveyskeskusten, lääkärikeskusten ja hoivakotien siivouksesta ja puhtaudesta

Ulkoistamisesta asiakkaillamme on hyviä kokemuksia. Olemme saaneet positiivista palautetta muun muassa siitä, että henkilöstön sijaisjärjestelyt toimivat sujuvasti, ja että huolehdimme jatkuvasta koulutuksesta ja toimintojen kehittämisestä, kehuu Martola.

SOLilaisten laitoshuoltajien työtehtävät ovat monipuolisia eivätkä suinkaan rajoitu siivoukseen, vaan niihin voi sisältyä esimerkiksi ruuanjakelua ja kylvetyksiä.

– Vuodeosastoilla työtehtäviimme kuuluu yleensä hoitajien avustaminen ruokailussa sekä vuodehuolto. Olemme pystyneet tarjoamaan jopa leivonta-apua lasten osastolla. Sen sijaan varsinaiseen potilaiden hoitotyöhön työntekijämme eivät tietenkään osallistu, toteaa Martola.

SOLilaisia työskentelee myös ravintokeskusten keittiöissä sekä sairaaloiden kahvilatyöntekijöinä.

– Näiden lisäksi hoidamme ruoka-, materiaali-, lääke-, pyykki-, välinehuolto- lähetti- ja jätekuljetuksia. Myös potilaskuljetukset voivat sisältyä sopimukseen.

Sairaalaympäristössä työntekijöiltä vaaditaan työkokemuksen lisäksi alan koulutus.

– Ellei se ole riittävä, järjestämme tarvittavaa täydennys- ja tutkintokoulutusta, mikä vaikuttaa suoraan myös työtyytyväisyyteen ja vähentää vaihtuvuutta.

Mika Martola Asiakaskokemuksen johtaja SOL Palveluissa