Kiinteistöjen etähallinta-, hälytys- ja asiakaspalvelupalvelut on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi, jota hallinoidaan Aurinkovoimalasta käsin. Näin kykenemme keräämään ja tuottamaan tietoa keskitetysti ja siten palvelemaan asiakkaitamme entistä monipuolisemmin, nopeammin ja tarkkaan dataan pohjaten.

Keskittämällä palvelut yhteen paikkaan on kokonaistarpeiden ymmärtäminen helppoa. Näin voimme pitää Teistä, hyvä Asiakkaamme, hyvää huolta ja tarjota lisäpalveluita, joita ette ehkä tuleet ajatelleeksi.

Nykyaikainen tekniikka mahdollistaa data- ja kuvayhteyksien vastaanottamisen kaikkialta Suomesta. Etähallinnan etuina on vuorostaan vikojen ja puutteiden havaitseminen välittömästi sekä kiinteistöautomatiikan optimointi vaihtelevissa tilanteissa ja olosuhteissa. Optimoimalla voidaan säästää energiankulutuksessa jopa 30 %, ja saavuttaa pienilläkin toimenpiteillä tuhansien eurojen säästöt.

Etähallinnan avulla asiantuntijat seuraavat toteutuvatko tilojen käyttöä vastaavat olosuhteet kiinteistössä vuorokauden ympäri. Mahdollisissa poikkeustilanteissa korjaaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä välittömästi. Etähallinan avulla seurataan muun muassa talotekniikkaa, energiaseurantaa, liikenteenohjausta, kameravalvontaa, ja resursointia tukeva asiakaspalvelu.  Lue lisää etähallinnasta >>

Etähallintaa kokonaisvaltaisesti

SOL Palvelut ja Assemblin ovat solmineet yhteistyömallin kiinteistöjen taloteknisten järjestelmien ylläpidosta kesällä 2015.

– Yksi kasvava alue ovat kiinteistöjen talotekniset etähallintatehtävät ja niihin liittyvät toimenpiteet, muun muassa energianhallinta. Tällä alueella teemme yhteistyötä Assemblin kanssa.  Nyt pystymme haastamaan talotekniikan huoltoyritykset kokonaisvaltaisella palvelutarjonnallamme. Ratkaisemme  yhteisvoimin asiakkaan ongelmia, asiakkuus- ja kehitysjohtaja Lauri Leppä SOL Palvelut Oy:stä toteaa.

– Assemblin on energia-automaation ammattilainen. Tähän asti olemme toimineet virka-aikana, mutta Aurinkovoimalan etähallinnan kautta kiinteistöjen valvonta voi toimia ympärivuorokautisesti.

Etähallinnalla säästöjä energiankulutukseen

Etähallinnan etuina on vikojen ja puutteiden havaitseminen välittömästi sekä kiinteistöautomatiikan optimointi, jonka avulla voidaan saavuttaa pienilläkin toimenpiteillä tehokkuutta ja säästöjä esimerkiksi energiankulutuksessa. Mahdollisissa poikkeustilanteissa voidaan välittömästi ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin.  Assemblin energiaryhmä käy vielä syvemmin läpi kulutus- ja hälytystiedot ja selvittää, mistä energiankulutus ja hälytykset syntyvät.

Jatkuva etähallinta vähentää turhien ja kalliiden hälytyskäyntien määrää huomattavasti, jopa puolittaa ne. Ongelma voidaan monesti ratkaista etänä ilman huoltomiehen paikalla käyntiä. Tämä on suuri kustannushyöty asiakkaalle.

Aurinkovoimalassa päätehtävät ovat asiakaspyyntöjen ohjausta tukeva asiakaspalvelu, tekniikan etävalvonta ja -käyttö, energiaseurantatulosten analysointi toimenpideheodtuksineen, liikenteenohjaus etäkäytöllä, hälytysten vastaanotto ja välitys sekä kameravalvonta asiakaskohteissa.

Assemblin >>

Lue lisää Hälytys- ja palvelukeskuksestamme
Lue lisää Kiinteistöhuollostamme

Ota yhteyttä