SOLin Palveluratkaisu -mallissa yhdistetään saumattomasti mm. siivous-, toimitila-, kiinteistö- ja turvallisuuspalveluita, jotta kyetään tarjoamaan verrattomia synergiaetuja.
Kaikki palvelut koordinoidaan yhden yhteyshenkilön kautta. Yhteyshenkilön rooli on toimia asiakkuusjohtajana, mutta eri toimialat vastaavat kuitenkin omien osaamisalueidensa asiantuntijatehtävistä.

Palveluratkaisu ratkaistaan aina asiakaskohtaisesti, asiakkaan tarpeista lähtien. Asiakasyritys Technopoliksessa on käytössä kumppanuusajattelu.  – ’Helppo elämä’, niin me määrittelemme Technopoliksen palvelumallin ja sitä pyrimme tarjoamaan. Kyse ei ole vain konseptista, vaan sen toteuttamisesta käytännössä. Kun henkilöstö on sitoutunut tehtäväänsä ja tietää yhteisen päämäärän, on tämä tavoite mahdollista saavuttaa, Hurme-Tikkanen sanoo. – Yksittäinen yritys saattaa ostaa esimerkiksi vain siivouspalveluja, mutta me emme tee niin. Katsomme kokonaisuutta omasta näkökulmastamme, Paananen huomauttaa.

Kun yhteyshenkilönä toimivalla esimiehellä on alaisuudessaan eri toimialojen työntekijät, on helppo ymmärtää asiakkaan kokonaistarpeet. Esimies tuntee kaikki työntekijät ja heidän vahvuusalueensa. Näin asiakkaalle kyetään tarjoamaan parhaat ratkaisut eri tilanteisiin.