Inkoon 30-vuotiaalla vesitornilla on käyttöikää vielä runsaasti. SOLin palveluesimies Olli Rautsi (vas.), Inkoon tekninen johtaja Alexandra Forsén, palveluohjaaja Mikael Westerholm ja palveluvastaava Leif Helander (oik.) tarkastavat paikat ennen vuosittaista vesitornin pesua.

SOL hoitaa Inkoon vesihuollon

SOL vastaa koko kunnan vesihuollosta, aina vedenottamolta jätevesien puhdistamiseen. Kun ensimmäinen vuosi sopimuksesta on takana, kokemukset ovat molemmin puolin myönteisiä. Käyttöön on otettu sähköiset huoltokirjajärjestelmät ja vesijohtoverkon etävalvontaa kehitetään yhdessä asiakkaan kanssa.

Läntisellä Uudellamaalla sijaitsevan Inkoon kunnan ja SOLin yhteistyö alkoi jo viime vuosikymmenen vaihteessa kunnan ulkoalueiden hoidosta. Viime vuonna SOLille siirtyi kilpailutuksen jälkeen kunnan koko vesihuolto, josta oli aiemmin huolehtinut kunnallinen liikelaitos.

Leif Helander tarkistaa säännöllisesti veden pH-arvon Inkoon vedenottamolla.

– Haltuunottovaihe sujui yllättävän hyvin. Todella vähän oli sähläystä siitä, kuka tekee ja mitä tekee, kunnaninsinööri Ilkka Rissanen kiittelee.

Nykyiseen sopimukseen sisältyy myös kunnan kaikkien kiinteistöjen tekninen huolto- ja korjaustoiminta. Inkoolla on hyvin erilaisia kiinteistöjä, kunnanviraston ja terveyskeskuksen lisäksi varsinkin kouluja ja päiväkoteja.

Vesihuollon päivystysilmoitukset kulkevat 24/7 palvelukeskuksen Aurinkovoimalan kautta.

Sitoutumista arvostetaan

Uusi hankintalaki kannustaa kuntia kilpailuttamaan osakokonaisuuksia, jotta pienilläkin yrityksillä on mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin. Ilkka Rissasen mielestä on kuitenkin parempi, että yhdellä toimijalla on vastuu kokonaisuudesta.

– Inkoo on suhteellisen pieni kunta. Sitoutumisen ja osaamisen kannalta on parempi, että tekijät kokevat, että ”tämä on meidän kunta, me hoidetaan tätä”.

Kokonaisratkaisun ja viisivuotisen sopimuksen ansiosta kunta hyötyy myös henkilöstön pysyvyydestä.

– Tekijöiden on tunnettava paikat, koska kyse on operatiivisesta toiminnasta pelkän huollon sijaan. Siihen kuuluvat huolehtiminen asukkaista ja ympäristöstä, Rissanen sanoo.

– PTS-suunnitelmia on tehty yhdessä kunnan kanssa, meiltä tulevat havainnot verkoston kunnosta niiden pohjaksi. Yhdenmukaiset käytännöt raportointijärjestelmissä ovat todella tärkeitä, Olli Rautsi sanoo

Paikallistuntemuksen takaa vesihuollon ympärivuorokautinen päivystysvastuu, jossa vasteaika on 30 minuuttia. SOLin palveluesimies Olli Rautsi kertoo kaikkien vesihuoltoa tekevien SOLilaisen olevan mukana päivystyskierrossa ja asuvan alle puolen tunnin säteellä vedenottamolta.

– Hälytystehtäviä on viikoittain. Hälytys tulee ensin SOLin 24/7 palvelevaan Aurinkovoimalaan ja sieltä meille. Useimmiten kyse on ihmisen aiheuttamasta tilanteesta, mutta automaattiset hälytyslaitteet kertovat myös pumppujen pysähdyksistä ja veden pinnan ylärajojen ylityksistä.

– Päivystystehtävien määrää seuraamalla voidaan arvioida, kuinka hyvin olemme tehneet työmme, Rautsi sanoo.

Inkoon tekninen johtaja Alexandra Forsén sanoo SOLin palvelusopimuksen helpottavan kunnan talousarvion laadintaa ainakin vesihuollon osalta.

Järjestely helpottaa budjetointia

Haastatteluhetkellä vasta viisi viikkoa Inkoon teknisen johtajan virassa ollut Alexandra Forsén hyppäsi liikkuvaan junaan kunnan talousarvion laadinnassa, joka varsinkin syksyisin työllistää johtavia viranhaltijoita.

– En ole taloustieteilijä. Paljon on vielä oppimista, hän huokaa.

Inkoon ja SOLin palvelusopimuksen ansiosta vesihuollon budjetointi on kuitenkin helppoa.

– Talousarvio on helppo tehdä, kun kuukausierä on ennalta tiedossa. Korjaukset tietenkin budjetoidaan erikseen, Forsén sanoo. Forsén toteaa yhteistyön SOLin kanssa toimivan hyvin.

– Se on iso työtaakka meiltä pois. Kuukausipalavereissa ja huoltokirjojen välityksellä tilannetta on helppo seurata.

Hänen mukaansa kuntalaisilta ei juuri tule palauteta kunnallistekniikan toimivuudesta eikä kiinteistöjen kunnosta. Senkin voi tulkita osoitukseksi hyvin tehdystä työstä, mutta kuntalaiset harvoin kiinnittävät huomiota perusinfraan.

– Herkemmin kuntalaiset reagoivat puistojen, teiden ja yleisten alueiden kuntoon, Forsén sanoo.

Vesiverkoston ja kiinteistöjen kunnon osalta palaute tulee yleensä kunnan henkilöstön kautta, esimerkiksi kouluja koskien opettajilta.

Leif Helander mittaa pohjaveden syvyyden Inkoon vedenottamon vieressä elektronisella syvyysmittarilla.

Toimintoja kehitetään yhdessä

Vesihuollossa korjaussuunnitelmat ulottuvat jopa 25 vuoden päähän. Inkoossa on sama tilanne kuin useimmissa kunnissa; edessä on isoja investointeja vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaukseen.

Pitkän tähtäyksen suunnitelmia eli PTS-hankkeita auttavat sähköiset huoltokirjajärjestelmät. SOL on tuomassa niiden käytön Inkooseenkin.

– PTS-suunnitelmia on tehty yhdessä kunnan kanssa, meiltä tulevat havainnot verkoston kunnosta niiden pohjaksi. Yhdenmukaiset käytännöt raportointijärjestelmissä ovat todella tärkeitä, Olli Rautsi sanoo.

SOLilla ja Inkoon kunnalla on yhteinen kehitysprojekti myös verkoston etävalvonnan lisäämisessä. Tiheimmän asutuksen alueella pumppaamot ovat jo etävalvonnan piirissä, mutta se on vasta pieni osa noin 30:sta pumppuasemasta.

Noin puolet inkoolaisista asuu vesijohtoverkoston alueella, varsinkin keskustaajamassa ja Degerbyssä. Kunnassa on paljon myös loma-asutusta etenkin saaristossa, jonne verkosto ei ulotu.

– Ensin rakennusautomaatiojärjestelmän piiriin pyritään saamaan runkolinjat, Rautsi lisää.

Teksti: Juha Peltonen kuvat: Timo Porthan

SOL Kiinteistöpalvelut

Inkoon kunta