Kiinteistönhuollossa tarvitaan maalaisjärkeä ja ongelmanratkaisukykyä

Mielenkiintoista tekemistä, luovaa maalaisjärkeä ja itsenäistä työtä. Näin kuvaa SOLilla lähes 25 vuotta kiinteistönhuoltotöissä ollut Eveliina Määttä omaa alaansa. Ala on hänen mielestään niin mielenkiintoinen ja monipuolinen, että hän on innostunut myös kouluttautumaan.

Tällä hetkellä menossa on kiinteistönhoitajan ammattitutkinto. Ilmastointi- ja uima-allastekniikka, LVI-järjestelmät, asiakaspalvelu – ja todella paljon kaikenlaista muuta, Eveliina Määttä kuvaa tämän hetken opintojaan.

Alalle kaivataan nuoria Eveliina toivoo, että alalle saataisiin lisää nuoria osaajia. Hän on sitä mieltä, että kiinteistöhuoltoa ei ole osattu markkinoida nuorille oikealla tavalla. Työtä pidetään raskaana ja ikävänä. Ja totta onkin, että välillä tässä joutuu myös niihin likaisiin töihin. Mutta työn itsenäisyyttä ja monipuolisuutta pitäisi korostaa enemmän, hän miettii.

Hän on myös sitä mieltä, että alan niksejä ei opi pelkästään koulunpenkillä. Tässä työssä tulee vastaan aina jotakin uutta, mikä pitää oppia. Työssä pitää osata kysyä neuvoa muilta ja ottaa. Nuoren innostusta työhön ei saa tappaa sillä, että häntä ei ohjata.

Vaikka kiinteistönhuollossa erilaiset automaatiosovellukset tulevat yhä kiinteämmin osaksi työpäivää, Eveliina on vakuuttunut, että työssä tarvitaan kädentaitoja myös tulevaisuudessa. Ovi ei korjaannu tietokoneella. Tässä työssä tarvitaan luovaa maalaisjärkeä ja ongelmanratkaisukykyä.

Asiakkaan silminä ja korvina

Omaa alaansa ja työtään Eveliina pitää tärkeänä. Kun kiinteistöistä pidetään huolta, niiden elinkaari pitenee ja energiankulutus pienenee. Kiinteistönhuollolla on siis iso rooli niin talouden kuin ympäristön kannalta.

Kyllähän minä omassa työssäni kierrän asiakkaan tiloissa ja kiinnitän jatkuvasti huomiota kiinteistöön. Dokumentoin ja raportoin aina ongelmakohdista ja asiakas sitten päättää mitä tehdään.

Eveliinan mukaan kiinteistönhuoltotyössä iso osa on asiakaspalvelua.

Asiakkaan kanssa käydään yhdessä läpi tehtäviä ja kierretään yhdessä kohteita. Avoin keskustelu ja yhteistyö ovatkin työn onnistumisen kannalta tärkeä lähtökohta.

Minun mielestäni on tärkeää olla toisille ystävällinen ja kohtelias. Oma iloinen asenne on hyvän yhteistyön lähtökohta. Neuvon aina asiakkaani asiakkaita, jos he kysyvät vaikkapa tietä. SOLin periaate tietynlaisesta yrittäjäasenteesta työssä on mielestäni erittäin hyvä. Kun töitä tekee niin kuin tekisi itselleen, silloin kaikki ovat tyytyväisiä.