SOL Henkilöstöpalveluissa on aloitettu uusi palvelu, jossa tuodaan venäläisiä hitsaajia Suomeen. Kunnianhimoisessa hankkeessa pyritään parantamaan suomalaisyritysten kilpailukykyä poistamalla kasvun esteenä olevaa henkilöstöresurssien puutetta. Ainutlaatuisen palvelusta tekee se, että tavoitteena on löytää pysyviä työntekijöitä tavalla, jossa SOL hoitaa koko prosessin rekrytoinnista perheen yhdistämiseen ilman välikäsiä.

Ajatus uudesta tavasta tuoda ulkomaista työvoimaa Suomeen on itänyt Henkilöstöpalveluissa jo pitkään. Syynä on kentältä  saatu selkeä viesti: yrityksillä on suuri tarve saada lisää ammattitaitoista, pysyvää työvoimaa.

Suomalaisella teollisuudella on mennyt viime vuosina hyvin, mutta työvoiman saatavuus jarruttaa hyvää kehitystä. Riittävien henkilöresurssien puute on monessa yrityksessä tällä hetkellä suurin kasvun este. Valtakunnallisella tasolla tämä näkyy mm. menetettynä potentiaalina viennissä. Tätä kautta asialla on merkitystä koko Suomen taloudelle, pohtii SOL Henkilöstöpalveluiden toimitusjohtaja Juhana Olkkola.

Pysyvään työsuhteeseen

Monessa yrityksessä työvoimapulaa paikataan henkilövuokrausfirmojen kautta saatavalla ulkomaisella työvoimalla, mutta sillä tilanne helpottuu usein vain väliaikaisesti. SOLin tavoite on toinen: luoda toimintatapa, joka saattaisi työntekijän ja yrityksen molempia hyödyttävään työsuhteeseen pidemmäksi aikaa. Yritykset saavat tästä monia etuja henkilöstön pienemmän vaihtuvuuden ja perehdytystarpeen sekä mahdollisten laatuongelmien vähenemisen kautta.

Entä kuinka tämä saadaan aikaan? Mitkä ovat pysyvän työsuhteen luomisen edellytykset?

Koko prosessi perustuu siihen, että löydämme ihmisiä, jotka ovat halukkaita tekemään pitkään töitä Suomessa ja autamme heitä toteuttamaan tämän käytännössä. Hankimme esimerkiksi asunnon, kalustamme sen sekä autamme perheen yhdistämisessä ja tarjoamme puolisolle haluttaessa työpaikan konsernistamme. Toinen asia, jonka teemme toisin kuin muut on se, ettei meillä ole lainkaan välikäsiä. Tämä on SOLin arvojen mukaista vastuullista toimintaa, jossa työntekijä tulee meille osaksi muuta henkilökuntaa, Olkkola selventää.

Päteviä osaajia naapurista

Uuden työvoimakonseptin ensimmäisessä vaiheessa tuodaan hitsaajia Venäjältä Suomeen. Venäjä valikoitui rekrytoinnin kohdemaaksi kolmesta syystä. Ensinnäkin haluttiin toimia lähialueella, jolloin kulkeminen maiden välillä on mahdollisimman helppoa prosessin aikana tehtävien haastattelujen ja testien aikana. Läheisyys tekee mahdolliseksi myös työntekijän vierailut kotikonnuillaan työllistymisen jälkeen. Toiseksi vaakakupissa painoi Venäjän pitkät perinteet metalliteollisuudessa, jonka myötä alan taitajia on maassa paljon. Kolmas hyvä puoli on Venäjän suuruus; potentiaalinen työvoima ei pääse siellä aivan heti loppumaan.

Mutta miksi juuri hitsaajat?

Hitsaajia tarvitaan mm. telakoilla, teollisuuden prosesseissa ja rakennuksilla eli juuri niillä aloilla, joilla on nyt hyvä kysyntä. Koska kyseessä on erittäin vahvasti käsityöammatti, johon liittyy erilaista erikoisosaamista, on ymmärrettävää, ettei kotimaasta voi aina löytyä riittävästi siihen kouluttautunutta työvoimaa, Olkkola sanoo.

Verot Suomeen ja lupa-asiat kuntoon

Halukkuus tulla töihin Suomeen ja hyvä ammattitaitokaan eivät aina riitä, jos viranomaisasiointi nostaa tien pystyyn. Etenkin EU:n ulkopuolisesta maasta tulevalle, suomenkieltä osaamattomalle työntekijälle lupaviidakosta selviäminen saattaa  tuntua ylitsepääsemättömältä. SOL ei jätä ketään kamppailemaan yksin käytännön asioiden kanssa vaan on mukana mm. työlupien, rekisteröinnin, vero- ja KELA-korttien, pankkitilien ja asunnon hankinnassa. Työntekijät ohjataan myös kielenopiskeluun mahdollisimman nopeasti, ja SOL antaa aluksi tulkkausapua työnantajan ja työntekijän välisessä kanssakäymisessä. Myös työhön perehdytyksessä ollaan tiiviisti mukana.

Työntekijä solmii työsopimuksen SOLin kanssa. Meille on kunnia-asia, että siinä noudatetaan suomalaista lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia. Silloin työntekijä voi luottaa siihen, että saa kaikki hänelle kuuluvat samat edut kuin suomalaiset kollegansa. Suomalaisena perheyrityksenä meille on myös tärkeää, että verot maksetaan Suomeen, kertoo Olkkola.

Hyviä kasvunäkymiä

Ensimmäiset venäläiset hitsaajat ovat saaneet työluvat ja n. 40 odottaa vielä lupakäsittelyjen valmistumista. Prosessi on edennyt suunnitelmien mukaan, ja jatkosuunnitelmia on vireillä. Konseptia voidaan tulevaisuudessa laajentaa koskemaan muitakin ammattiryhmiä, toimialoja ja maita.

Henkilöstöpalvelut on yksi Suomen nopeimmin kasvavista markkinoista, jossa SOLilla on merkittävä osuus. Tämä nyt aloitettu uusi toimintatapa, jossa hankitaan Venäjältä tai muista IVY-maista pysyvää työvoimaa suomaisyritysten käyttöön, on jälleen yksi askel eteenpäin vahvalla kasvu-urallamme, Olkkola kertoo.