Idean kypsyttyä toteutusvaiheeseen, oli tärkeä saada oikea ihminen vetämään hanketta. Sellainen löytyi Oulun Kauppakamarin vinkistä. Aiemmin Keski-Euroopasta työvoimaa Suomeen tuonut Santeri Torvinen on kuin luotu tehtävään. Kokemuksestaan ja venäläistaustastaan johtuen hän tietää täsmälleen, kuinka asiat pitää hoitaa:

On tärkeä tietää, kuinka Venäjällä toimitaan. On tunnettava paikallinen kulttuuri ja kieli, mentaliteetti ja ajattelutapa. Ihmiset saattavat olla hyvin erilaisia kuin Suomessa, joten on osattava jutella ja tulkita sanat oikein.

Merkittävä osa uutta konseptia on poistaa käytännön esteitä, jotka hankaloittavat työvoiman tuontia ulkomailta. SOL hoitaa prosessiin liittyvät käytännöt ja viranomaisasiat yhdessä eri osapuolien kanssa, mikä helpottaa asiaa merkittävästi sekä työntekijän että kohdeyrityksen kannalta.

Ensimmäiseksi on löydettävä oikeat työntekijät, joilla motivaatio ja osaaminen ovat kohdallaan. Hakuvaiheeseen sisältyy työpaikkailmoittelua paikallisissa medioissa, hakemusten käsittelyä, haastatteluja ja testauksia. Santeri käy itse Venäjällä hoitamassa haastattelut ja valvomassa testausta, joilla käytännössä varmistetaan, että hakija omaa tarvittavat valmiudet. Kaikki prosessiin päässeet hakijat haastatellaan kaksi-kolmekin kertaa. Hitsaustesteissä puolestaan selviää, millä tasolla hakijan kyvyt ovat. Perushitsauksen lisäksi voidaan tarvittaessa testata asiakasyrityksessä vaadittavia erikoistaitoja.

Tavoitteena on löytää yrityksille päteviä ja pysyviä työntekijöitä. Joskus vuokratyöntekijöitä käytettäessä vaihtuvuus saattaa olla hyvinkin suurta, joka ei yrityksille ole välttämättä hyvä juttu. Meidän valitsemat työntekijät ovat ilmaisseet halukkuutensa jäädä Suomeen pidemmäksi aikaa, ja neljän-kuuden kuukauden onnistuneen työjakson jälkeen autamme heitä tarvittaessa perheen yhdistämisessä ja muiden perheenjäsenten työllistymisessä SOLin palvelukseen, Santeri kertoo.

Työntekijä solmii työsopimuksen SOLin kanssa. Meille on kunnia-asia, että siinä noudatetaan suomalaista lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia. Silloin työntekijä voi luottaa siihen, että saa kaikki hänelle kuuluvat samat edut kuin suomalaiset kollegansa. Suomalaisena perheyrityksenä meille on myös tärkeää, että verot maksetaan Suomeen.

Hakijoiden kanssa puhuessani olen ilokseni huomannut, että SOLilla on erittäin hyvä maine myös Venäjällä. Tämä antaa meille todella hyvät edellytykset laajentaa Henkilöstöpalvelujemme tarjontaa suomalaisille yritysasiakkaillemme myös tämän uuden, kokonaisvaltaisen konseptin kautta, Santeri iloitsee.