Ilmastositoumus

SOL mukana Keskuskauppakamarin Ilmastositoumukseen

Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunta on hyväksynyt SOLin hakemuksen hiilineutraaliutta tavoittelevaan Ilmastositoumus-järjestelmään. Olemme  sitoutuneet tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.

”Olemme huomioineet hankinnoissamme ja ratkaisuissa ympäristötekijät jo yrityksen perustamisesta alkaen, mikä näkyy pienenä hiilijalanjälkenä. Ympäristönäkökulmat otetaan huomioon niin pesuaineiden ja työvaatteiden valinnassa kuin henkilöstön kannustimisena”, sanoo SOLin viestintä- ja markkinointipäällikkö Taija Paavola.

SOL on ottanut käyttöön useita uusia päästövähennystoimia vuoden 2021 alusta alkaen. ”Olemme siirtyneet kiinteistöissä ja toimitiloissa 100-prosenttisesti uusiutuvaan sähköenergiaan ja siirryimme autohankinnoissa Euro 6 -päästöluokan autoihin”, sanoo Paavola.

Keskuskauppakamarin mukaan vastuullisuuden merkitys hankintaketjuissa kasvaa

”Tulevaisuudessa vastuullisuudella ja vähäpäästöisyydellä on yhä suurempi vaikutus organisaatioiden tekemissä hankinnoissa ja alinhankintaketjuissa. Moni yritys on jo ottanut käyttöön uusia vastuullisuuteen sidottuja hankintakriteerejä ja erityisesti julkisella sektorilla vähäpäästöisyyden merkitys kasvaa jatkuvasti”, sanoo Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Antti Turunen.

Keskuskauppakamarin Ilmastositoumus-päästövähennysjärjestelmän avulla yritykset sitoutuvat tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Järjestelmään hyväksytyt yritykset ja yhteisöt laativat hiilijalanjälkilaskelman ja toimenpidesuunnitelman, jonka avulla ne pienentävät päästöjään. Päästövähennysten etenemisestä raportoidaan Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunnalle vuosittain ja Ilmastositoumus-tunnuksen käyttöoikeus myönnetään vuodeksi kerrallaan.

Lisätietoja:

Antti Turunen, vastuullisuusasiantuntija, Keskuskauppakamari, 041 517 9707, antti.turunen@chamber.fi

Taija Paavola, viestintä- ja markkinointipäällikkö, SOL, 040 779 7298, taija.paavola@sol.fi